Ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani

20. 07. 2023

 

Od roku 2005 Olomoucký kraj oceňoval přínos za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. V letošním roce Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o rozšíření této ceny o další kategorie. Od roku 2023 se tak ocenění stává „Cenami Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani“.  Olomoucký kraj chce tímto způsobem poděkovat za přínos v oblasti práce pro další znevýhodněné osoby a ocenit i další subjekty, které v sociální oblasti působí.

Nominaci může podávat každý jednotlivec, organizace či skupina fyzických či právnických osob. Nominace lze podávat od 10. 7. 2023 do 10. 8. 2023 online prostřednictvím tohoto formuláře:

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ ZDE

NOMINOVAT LZE V TĚCHTO KATEGORIÍCH:

 • poskytovatel sociální služby - subjekt, který má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“),
 • profesionál v sociální službě – pracovník, který je zaměstnancem subjektu, jež má oprávnění poskytovat sociální službu dle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách:
  • pracovník přímé péče – pracovník v sociálních službách (§ 115 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách), zdravotnický pracovník (§ 115 odst. 1 písm. c) zákona o sociálních službách),
  • sociální pracovník, pedagogický pracovníkmanželský nebo rodinný poradce a další odborný pracovník v sociálních službách (pracovníci podle ustanovení § 115 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona o sociálních službách),
  • provozní zaměstnanec - např. ředitel, kuchař, uklízeč, údržbář atd.,
 • veřejná správa – instituce veřejné správy nebo zaměstnanec instituce veřejné správy (např. zaměstnanec zařazený do orgánu obce, kraje, orgánu státní správy), který se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením či osob s jiným znevýhodněním v rámci výkonu svého povolání,
 • inovace – subjekt, který vyvinul a/či implementoval inovace (technické, sociální ad.), které jsou přínosem pro osoby se zdravotním postižením či osoby s jiným znevýhodněním,
 • filantrop – fyzická osoba/skupina osob nebo právnická osoba, která vyvíjí humanisticky motivovanou činnost, nebo jako poděkování sponzorovi, který se významně podílel na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a/či organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob s jiným znevýhodněním,
 • neformální pečující - fyzická osoba/skupina osob, která osobně zajišťuje péči o rodinného příslušníka či jinou osobu se zdravotním postižením a/či osobu s jiným znevýhodněním,
 • Cena Milana Langera – fyzické osobě za celoživotní přínos v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo jiné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením


Poslední změna 20. 07. 2023 11:32:58