Archiv aktualit

16.05.2018 - Dny umění nevidomých na Moravě

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.,Oblastní odbočka Olomouc pořádá ve středu 6. 6. 2018 v 18:00, budova Moravské filharmonie - Mozartův sál, Horní náměstí, komorní koncert nevidomého klarinetisty MILANA ARNERA a STUPKOVA KVARTETA OLOMOUC.

09.05.2018 - S bílou holí pro Bílou pastelku

Oblastní odbočka Olomouc - SONS ČR, z. s. - srdečně zve všechny známé i neznámé na zážitkovou akci v rámci Veletrhu sociálních služeb, v pátek 18. 5. 2018 od 10 do 17 hodin na Horním náměstí v Olomouci.

27.04.2018 - Cenu kraje dostane fotograf Štreit

Fotograf Jindřich Štreit obdrží Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2017. Na svém posledním zasedání o tom rozhodli krajští zastupitelé.

13.04.2018 - Noční běh pro Svělušku

NOČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU startuje v Olomouci 26. dubna ve 21.00 v Bezručových sadech. Registrace otevíráme v 18.30. Přijďte si znovu užít magické rojení světlušek čelovkovitých, které umí rozsvítit nejen trať ukrytou ve tmě, ale i životy nevidomých.

13.04.2018 - OPEN SKIES FOR HANDICAPPED

Letecké služby Hradec Králové, a.s. budou pořádat již jedenáctý ročník charitativní akce „OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“ (OSH) dne 16. 6. 2018 na letišti Hradec Králové.

12.02.2018 - Ples 2018

Balanc, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, vás zve 16. března 2018 v 18:30 na ples.

23.01.2018 - Setkání s lidmi se zdravotním postižením a dalšími, kteří hájí práva lidí s postižením

Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph. D., realizuje setkání s lidmi se zdravotním postižením a dalšími, kteří hájí práva lidí s postižením. Cílem tohoto setkání je představit novou působnost ochránkyně, která od ledna letošního roku zastává roli monitorovacího orgánu pro naplňování závazků zakotvených Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

12.01.2018 - Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2017

V závěru roku 2017 proběhl v Olomouckém kraji již sedmý ročník oceňování dobrovolníků „Křesadlo“, což je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

09.01.2018 - Veřejnost může nominovat na ocenění lidi, kteří pomáhají zdravotně postižením

Ačkoli se bude letos Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením udělovat již potřinácté, o smolné číslo rozhodně nejde. Naopak, dlouhá tradice svědčí o tom, že v Olomouckém kraji žije dost lidí se srdcem na správném místě a ochotou pečovat o jiné.

09.01.2018 - Pohyb a relaxace pro osoby se zdravotním postižením v jedinečném a netradičním prostředí

Organizace Povzbuzení, z. s. realizuje projekt Kurzy pohybových aktivit a animačních programů pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů a poskytnutí jim pozitivních zážitků a prevence jejich sociální izolace.

06.12.2017 - Pozvánka na VÁNOČNÍ KONCERT

Oblastní odbočka SONS Olomouc pořádá ve čtvrtek 28. 12. 2017od 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT v kapucínském kostele Zvěstování Páně na Dolním náměstí v Olomouci. Vystoupí vokálně – instrumentální soubor Musica pro Sancta Cecilia.

02.10.2017 - Kupte si pastelku „umění žít ve tmě“

Ve středu 11. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Bílá pastelka s nápisem „umění žít ve tmě“ připomíná bílou hůl a orientaci při ztrátě zraku. Bílá hůl není jen symbolem slepoty, ale je především symbolem důstojného života nevidomých a prostředek na cestě k samostatnosti.

© Krajský úřad Olomouckého kraje