Dotační programy

Vyhlášení dotačního titulu Olomouckého kraje na rok 2019

Olomoucký kraj vyhlásil dotační titul „Podpora prevence kriminality“ pro rok 2019, v rámci něhož je možné žádat o finanční podporu na realizaci projektů z oblasti prevence kriminality. Pravidla jednotlivých dotačních titulů, vzorové žádosti a vzorové smlouvy budou zveřejněny na webových stránkách Olomouckého kraje - ZDE - v sekci Krajské dotace od 20. 12. 2018. V témže termínu budou pravidla dotačních titulů uveřejněna na úřední desce Olomouckého kraje. Příjem žádostí je stanoven v období od 21. 1. 2019 do 5. 2. 2019.

Podpora kraje může dosáhnout maximálně 50% z celkových nákladů projektu. Pro zájemce o dotace je připraven informační seminář, v rámci něhož budou prezentovány zadávací podmínky, administrativní povinnosti a okruhy podporovaných oblastí. 

Seminář se uskuteční dne 8. 1. 2019 od 9:00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje (předpokládaný čas ukončení je 13 hod.) V případě Vašeho zájmu o seminář se prosím nahlaste na e-mail: z.omelkova@olkraj.cz .

 

 

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva vnitra na rok 2019

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační program, v rámci něhož může obec, město a dobrovolný svazek obcí získat státní účelově vázané finanční prostředky pro oblast prevence kriminality na rok 2019. Žádosti jsou přijímány do 15. 2. 2019 prostřednictvím elektronicky odeslaného webového formuláře a datovou schránkou.

Dokumentace vztahující se k vyhlášenému dotačnímu programu je k dispozici na ZDE

Pro manažery prevence kriminality měst a obcí a další případné zájemce připravil Olomoucký kraj, ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, setkání s konzultantem pro Olomoucký kraj JUDr. Tomášem Koníčkem. Na setkání budou účastníci podrobně seznámeni s povinnostmi a náležitostmi předkládaných žádostí, se způsobem hodnocení a s další administrací realizovaných projektů. Zároveň budou zodpovězeny případné dotazy.

Setkání zástupců měst a obcí s konzultantem Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR proběhne ve čtvrtek dne 10. 1. 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 ve třetím nadzemním podlaží Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Svou účast registrujte na email m.polacek@olkraj.cz

 

 

Vyúčtování státní dotace za rok 2018

Soubor typu docObsahové vyhodnocení státní dotace za rok 2018(85 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování státní dotace za rok 2018(69,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 7A vyhlášky č. 367/2015 Sb. k vyúčtování neinvestiční státní dotace(15 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 3A vyhlášky č. 367/2015 Sb. k vypořádání investiční státní dotace(15,6 kB)stáhnout

Přidělené dotace ze státního rozpočtu

Soubor typu xlsSouhrnný přehled přidělených dotací ze státního rozpočtu 2009 - 2018(437,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace 2018(13,4 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace 2017(13,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace 2016(14,8 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPřidělená státní dotace - 2015(15,3 kB)XLSX | PDF
Soubor typu .xlsxPřidělená státní dotace - 2014(15,3 kB)XLSX | PDF

Přidělené dotace z krajského rozpočtu

Soubor typu xlsSouhrnný přehled přidělených dotací z krajského rozpočtu 2014 - 2018 - situační prevence(401,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsSouhrnný přehled neinvestičních dotací z krajského rozpočtu 2007 - 2018 - sociální prevence(434 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled přidělených dotací na rok 2018 - neinvestice(373,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled přidělených dotací na rok 2018 - investice(377,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled přidělených dotací na rok 2017 - investice(552,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled přidělených dotací na rok 2017 - neinvestice(514,6 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřehled přidělených dotací na rok 2016(20,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPřehled přidělených dotací na rok 2015(25,9 kB)DOCX | PDF


Poslední změna 19. 12. 2018 10:37:15

© Krajský úřad Olomouckého kraje