Podpora prevence kriminality (příjem žádostí 30. 3. 2017 - 7. 4. 2017)

Důvodem vyhlášení dotačního titulu Podpora prevence kriminality je podpora akcí/projektů v sociální oblasti směřujících ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje.

Z dotačního titulu Podpora prevence kriminality mohou žádat obce a dobrovolné svazky obcí o finanční podporu zejména na zřízení, rozšíření a modernizace kamerových dohlížecích systémů; zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích a vyhodnocovacích systémů; zřízení, rozšíření a modernizace zabezpečovacích mříží; zřízení, rozšíření a modernizace osvětlení; zřízení, rozšíření a modernizace oplocení. Dále mohou v témže dotačním titulu žádat nestátní neziskové organizace o finanční podporu na činnost spojenou s tématem kyberkriminality, kyberšikany, další patologie spojené s užíváním sociálních sítí a realizaci probačních či resocializačních programů.

 

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu přijímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPravidla(838,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis(35,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxČestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele(26,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxVzor žádosti o poskytnutí dotace - NEVYPLŇOVAT(643,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsFinanční vyúčtování dotace(36,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - obce/města - akce(440,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnické osoby - akce(441,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - právnické osoby - činnost(569,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - akce(445,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVzorová smlouva - příspěvkové organizace - činnost(436,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 1 - schválené ROK(514,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení žádostí v rámci dotačního titulu č. 1 - schválené ZOK(552,8 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michal Poláček

manažer prevence kriminality, dotační titul Podpora prevence kriminality
Odbor sociálních věcí
oddělení sociálně-právní ochrany
   585 508 604 m.polacek@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 8p, kancelář: 811


Poslední změna 06. 10. 2017 14:50:39