Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje

Dne 27. 6. 2022 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání textovou verzi Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče pro období 2022–2029. Dokument od června 2021 připravoval Olomoucký kraj ve spolupráci se zpracovatelskou firmou ONplan lab, s.r.o. a mnoha experty z řad odborné kulturní veřejnosti. Kraj tímto dokumentem získává nástroj, s jehož pomocí může v následujících sedmi letech lépe koordinovat rozvoj kultury a kulturních a kreativních odvětví na svém území. Koncepce se skládá z analytické a návrhové části. Obsáhlá analýza mapuje současný stav kulturního prostředí Olomouckého kraje a definuje jeho problémy a potřeby. Návrhová část představuje vize a základní cíle rozvoje a obsahuje také jednotlivá opatření a aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů.

Oba dokumenty naleznete níže ke stažení v pdf, finální verzi návrhové části koncepce v grafické podobě si můžete prohlédnout online zde, případně stáhnout jako pdf na tomto odkazu. Křest publikace proběhl 8. listopadu 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, na fotky ze slavnostního večera se můžete podívat zde. Dne 5. 12. 2022 schválila Rada Olomouckého kraje akční plán koncepce na rok 2023, který představuje aktivity a projekty vybrané k realizaci v daném roce. Dne 22. 01. 2024 schválila Rada Olomouckého kraje akční plán koncepce na rok 2024, který představuje aktivity a projekty vybrané k realizaci v daném roce.

Do procesu tvorby koncepce byli postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury, kulturních a kreativních odvětví i kulturního dědictví v kraji. Za účelem zmapování kulturního prostředí proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření v obcích a devět workshopů ve vybraných městech regionu. Během nich místní aktéři sdíleli příklady dobré praxe i výzvy, kterým ve svých regionech čelí, a debatovali nad rolí Olomouckého kraje v rozvoji regionální kultury a kulturního dědictví a možnostmi jeho finanční i nefinanční podpory. 

Koncepci připravila pracovní skupina tvořená především experty krajského úřadu, zástupci krajských zřizovaných organizací v oblasti kultury a vybranými členy neziskového sektoru a obcí. Představitelé širší kulturní veřejnosti se mohli zapojit prostřednictvím konzultační skupiny, která poskytla zpětnou vazbu ke všem průběžným výstupům. Členové pracovní a konzultační skupiny i zájemci z řad širší veřejnosti se pak měli možnost potkat a diskutovat na několika společných workshopech. Zapojení široké škály aktérů kulturního dění napříč krajem do procesu přípravy umožnilo lépe zmapovat jejich potřeby a zlepšit povědomí o možnostech jejich podpory. Zástupci Olomouckého kraje díky zapojení do tvorby koncepce získali přehled o kulturním potenciálu Olomouckého kraje, kde tak vznikla přirozená platforma pro komunikaci a navazování spolupráce.

 

Chcete se dozvídat aktuality týkající se krajské koncepce či další kulturní novinky z Olomouckého kraje? Přihlaste se k odběru Čti o ní, elektronického zpravodaje vydávaného Oddělením kultury Olomouckého kraje.* Všechna dosud vydaná čísla si můžete přečíst zde. Součástí zpravodaje je také podcast o kultuře v Olomouckém kraji Promluv do ní, samostatně dostupný na platformách Buzzsprout, Spotify či iTunes

Dosud proběhlo:

 • V úterý 29. 6. 2021 se uskutečnila první schůze pracovní skupiny, kde byl zpracovatelskou firmou ONplan lab prezentován proces vzniku chystané koncepce. Členové pracovní skupiny pak měli možnost prezentovaný obsah komentovat a sdělit svá očekávání směrem k chystanému dokumentu. Většina účastníků vyjádřila potěšení z možnosti účastnit se příprav a pozitivní očekávání týkající se výsledku.
   
 • V průběhu srpna a září 2021 proběhlo devět workshopů napříč Olomouckým krajem (ve městech Jeseník, Konice, Lipník nad Bečvou, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Uničov), na které byli pozváni aktéři z oblasti kultury, památkové péče a kreativních průmyslů z řad veřejnosti. Během workshopů účastníci sdíleli příklady dobré praxe i výzvy, kterým ve svých regionech v oblasti kultury čelí. Předmětem diskuzí byla také role Olomouckého kraje v rozvoji regionální kultury a kulturního dědictví a možnosti finančních i nefinančních nástrojů, kterými kraj v rámci této podpory disponuje.
   
 • Ve středu 10. 11. 2021 se členové pracovní skupiny setkali podruhé, aby se seznámili s připravenými analytickými podklady. Jejich zpětnou vazbu k analytické části jsme zapracovali a takto doplněný dokument zveřejnili na této stránce, kde jej mohli prostřednictvím online formulářů okomentovat i zájemci z řad širší veřejnosti. 
   
 • Ve čtvrtek a pátek 17. a 18. 2. 2022 proběhly ve Vlastivědném muzeu v Olomouci dva společné workshopy pracovní a konzultační skupiny, které byly otevřeny také kulturní veřejnosti v regionu. Jejich cílem bylo připravit teze pro vizi a cíle strategie. Pozváni byli zástupci obcí, příspěvkových organizací a aktéři v oblasti kultury a kulturního dědictví.
   
 • Ve čtvrtek 7. 4. proběhl v Kongresovém sále Krajského úřadu poslední veřejný workshop k návrhové části koncepce, který byl opět otevřen zájemcům z řad kulturních aktérů v regionu. Během tohoto workshopu účastníci diskutovali konkrétní aktivity vedoucí k naplnění vizí a cílů strategie. Návrhová část byla poté přístupná online ke komentářům široké kulturní veřejosti. 
 • ​Finální podoba koncepce byla projednána a schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje na jeho zasedání dne 27. 6. 2022.
   
 • V říjnu byla vydána tištěná podoba koncepce. Publikace byla slavnostně pokřtěna 8. listopadu 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
   
 • V pondělí 5. 12. 2022 byl radou Olomouckého kraje schválen Akční plán Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje na rok 2023.
   
Koncepce vzniká v úzké spolupráci Odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje, zhotovitele a vybrané kulturní veřejnosti. Zpracování koncepce probíhá dle Metodiky přípravy veřejných strategií, která byla schválena usnesením Vlády ČR č. 71/2019 ze dne 28. 1. 2019, a dále v souladu s vnitřním předpisem Olomouckého kraje č. 10/2016 (Strategické plánování a projektové řízení Olomouckého kraje), a směrnicí Rady Olomouckého kraje č. 3/2008 (Metodika zpracování střednědobých koncepcí a Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje)
 
*Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem příjmu e-mailového zpravodaje Čti o ní, a to až do odvolání. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv v patičce každého e-mailového zpravodaje. Přihlášením se k odběru souhlasíte také s předáním osobních údajů do třetí země (USA), kde sídlí zpracovatel osobních údajů, služba Mailchimp. Dovolujeme si Vás informovat, že zpracovatel sídlí v zemi, která podle Evropské komise nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a ani správce osobních údajů neposkytuje vhodné záruky formou standardních smluvních doložek. Na straně Olomouckého kraje bude s Vašimi údaji zacházeno bezpečně a zodpovědně, tedy budou zpracovávány dle platných zákonů a dle zásad ochrany osobních údajů Olomouckého kraje.

 

Akční plán koncepce

Soubor typu xlsxAkční plán Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje na rok 2024(21,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxAkční plán Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje na rok 2023 (16,7 kB)stáhnout

Návrhová část koncepce

Soubor typu pdfNávrhová část - text(839,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVypořádání připomínek veřejnosti(246,6 kB)stáhnout

Analytická část koncepce

Soubor typu pdfProfil kraje(26,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSituace v obcích(3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfFinancování(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSWOT analýzy(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVypořádání připomínek veřejnosti(152,2 kB)stáhnout

Implementační pravidla

Soubor typu pdfImplementační pravidla(296,5 kB)stáhnout

Dokumenty ke stažení

Soubor typu docxKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - tisková zpráva(28,4 kB)stáhnout
Soubor typu pngKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - logo(45,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029 - plakát(1 MB)stáhnout
Soubor typu pngBanner k umístění na web(846,7 kB)stáhnout
Soubor typu pngBanner k umístění na facebook(672,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfKoncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2017–2020(6,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfReprezentativní výzkum o kulturní participaci obyvatel Olomouckého kraje(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfStrategie digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje pro období 2024-2030.pdf(1,5 MB)stáhnout


Poslední změna 24. 01. 2024 10:45:29