Česko - Polská spolupráce

Konference.jpg
JVS_plakát_2-1.jpg
Publicita - foto.png

Program přeshraniční spolupráce dlouhodobě usiluje o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání překážek mezi jednotlivými státy. Jeho cílem je podpora a propagace spolupráce sousedících příhraničních regionů České a Polské republiky v oblasti hospodářského a společenského rozvoje a ochrany životního prostředí.


Poslední změna 04. 05. 2023 09:06:24