13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návod pro řešení nejrůznějších životních situací (Portál veřejné správy České republiky).

Na Krajském úřadě Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, oddělení správních činností může žadatel mimo jiné:

 • získat výpis z CzechPOINTu včetně výpisu z rejstříku trestů
 • podat žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky
 • podat žádost o udělení státního občanství České republiky
 • učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb.
 • učinit prohlášení o pozbytí státního občanství České republiky podle zákona č. 186/2013 Sb.
 • požádat o ověření shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti podpisu
 • požádat o vydání potvrzení ze sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy
 • nahlížet do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy
 • požádat o zprostředkování kontaktu
 • požádat o ověření rodných, oddacích, úmrtních listů, dokladů o registrovaném partnerství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství pro použití v cizině
 • požádat o výdej údajů z evidence obyvatel
 • požádat o výpis údajů z Registru obyvatel

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Soubor typu pdfOmezení podávání žádostí o vydání občanského průkazu (29.07.-01.08.2021) a možnosti převzít občanský průkaz (30.07.-01.082021)(395,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOmezení podávání žádostí o vydání cestovního dokladu (29.07.-01.08.2021) a možnosti převzít cestovní doklad (30.07.-01.082021)(276,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVčasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou(239,5 kB)stáhnout


Poslední změna 12. 01. 2022 15:08:22