Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010 (archív)

Logo
logo-olomouckeho-kraje.jpg
Logo

Projekt Olomouckého kraje předložený do 2. výzvy ROP Střední Morava

prioritní osa: 4 Technická pomoc

oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010


Stručný popis projektu:

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010 je zaměřen na podporu úspěšného a efektivního čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava.

Projekt je určen všem stávajícím i potenciálním předkladatelům projektů do ROP Střední Morava na území celého Olomouckého kraje.

Cílem projektu je zlepšení informovanosti a zvýšení odborné připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů, tím i zvýšení absorpční kapacity v regionu a čerpání finančních prostředků ze SF EU.

Aktivity vedoucími k dosažení projektového cíle byly především:

- realizace vzdělávacích kurzů a školících akcí,
- realizace partnerských setkání s výměnou zkušeností,
- poskytování informačního a poradenského servisu při přípravě a realizaci projektů,
- podpora tvorby strategických dokumentů a analýz,
- monitoring a evaluace,
- propagační a publikační činnost.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 je zvýšení absorpční kapacity Olomouckého kraje a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze SF EU v plánovacím období 2007-2013.

Specifickými cíli projektu byly:

- zvýšení odborné připravenosti předkladatelů projektů,
- zvýšení odborné připravenosti realizátorů projektů,
- zvýšení informovanosti cílových skupin projektu o možnostech čerpání finančních prostředků z ROP Střední Morava,
- zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů o úspěšně a neúspěšně realizovaných projektech,
- zvýšení informovanosti o prioritách programu rozvoje Olomouckého kraje.

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka

T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Eva Pospíšilová (roz.Kubišová) – projektová manažerka

T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: e.pospisilova@kr-olomoucky.cz

Ing. Radana Venháčová – finanční manažerka

T: 585 508 388, M: 725 788 290, E: r.venhacova@kr-olomoucky.cz

Bc. Petr Šafránek – servisní pracovník ROP Střední Morava

T: 585 508 655, M: 725 006 088, E: p.safranek@kr-olomoucky.cz

Realizované aktivity projektu:

 • Veřejné projednávání Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji, 9. 6. 2010, Olomouc
 • Veřejné projednávání IPRÚ Bouzovsko, 1. 6. 2010, Bouzov
 • Veřejné projednávání IPRÚ Staroměstsko, 1. 6. 2010, Staré Město
 • Elektronický bulletin, e-info č. 25, květen 2010
 • Leták „Technologický park Olomouc-Hněvotín“, duben 2010
 • 12. pracovní setkání zastupců mikroregionů Olomouckého kraje, 29. 4. 2010 Tučín
 • Konference IPRÚ a IPRM v Olomouckém kraji, 28.4.2010 Olomouc
 • Pracovní seminář s přenosem zkušeností z oblasti administrace a řízení projektů,
 • 23.–26. 3. 2010, Česká republika, Slovensko
 • Vzdělávací seminář Aktuální změny a nové postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek, 10. a 11. 3. 2010, Olomouc
 • Elektronický bulletin, e-info č. 24, únor 2010
 • Vzdělávací kurz Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit, 11. a 12. 2. 2010, Olomouc
 • Vzdělávací kurz Řízení a administrace projektů, 4. a 5. 2. 2010, Olomouc
 • Publikace „Vybrané projekty Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací realizované z Regionálního operačního programu Střední Morava“, únor 2010
 • Vzdělávací seminář Úvod do problematiky Public Private Partnership projektů, 14. 1. 2010, Olomouc
 • Elektronický bulletin e-info č. 23, prosinec 2009
 • Vzdělávací seminář „Příprava projektů pro operační program s důrazem na ROP Střední Morava a Základní informace o Public Private Partnership projektech, 12. 11. 2009, Hrubá Voda
 • Koncepční materiál "Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji", listopad 2009
 • Vzdělávací kurz „Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit“, 22. – 23. 10. 2009, Olomouc
 • Vzdělávací seminář „Úvod do problematiky Public Private Partnership projektů“, 15. 10. 2009, Olomouc
 • „Zahraniční studijní cesta – přenos dobré praxe“, 12. – 16. 10. 2009, Německo - Sasko
 • Vzdělávací kurz „Řízení a administrace projektů“, 8. – 9. 10. 2009, Olomouc
 • Vzdělávací seminář „Základy účetnictví pro realizátory projektů“, 6. a 7. 10. 2009, Olomouc
 • Koncepční materiál „Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje“, říjen 2009
 • Koncepční materiál "Analýza připravenosti Integrovaných projektů na venkově", září 2009
 • Koncepční materiál „Analýza potřeb rodin v Olomouckém kraji“, září 2009
 • Koncepční materiál „Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje“, září 2009
 • Elektronický bulletin e-info č. 22, září 2009
 • Koncepční materiál „Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rámci rozvojové oblasti nadregionálního významu Přerov (R06), srpen 2009
 • Elektronický bulletin e-info č. 21, červen 2009
 • Setkání zástupců MAS Olomouckého a Nitranského kraje, 12. 5. 2009, Olomouc
 • 11. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 5. 5. 2009 Jesenec
 • Elektronický bulletin e-info č. 20, duben 2009
 • Koncepční materiál "Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území Olomouckého kraje", březen 2009
 • Elektronický bulletin e-info č. 19, únor 2009
 • Vzdělávací seminář "Veřejná podpora", 20. 1. a 21. 1. 2009
 • Koncepční materiál "Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu", prosinec 2008
 • Koncepční materiál "Komparativní studie střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání Olomouckého kraje a jednotlivých ORP", prosinec 2008
 • Elektronický bulletin e-info č. 18, prosinec 2008
 • Koncepční materiál "Analýza využití sportovních zařízení škol a školských zařízení veřejnosti"
 • Elektronický bulletin e-info č. 17, říjen 2008
 • 10. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 8. 10.2008 Bouzov
 • Konference "Regionální operační program střední Morava a Olomoucký kraj", 1. 10. 2008, Olomouc
 • Elektronický bulletin e-info č. 16, srpen 2008

www.olkraj.cz/partnerství

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj - partnery pro váš rozvoj

www.rr-strednimorava.cz

Projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje I

Soubor typu .docanotace Partnerstvi I(170,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfKrajský průvodce EU 1(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfKrajský průvodce EU 2(236,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKrajský průvodce EU 3(3,4 MB)stáhnout

Projekt Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje II

Soubor typu .docanotace Partnerstvi II(247,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPříručka dobré praxe - Úspěšné projekty z Olomouckého kraje(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříručka dobré praxe - Úspěšné projekty z evropských zemí(55,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfKalendář 2008(2,5 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2016 12:37:33