Vzdělávací semináře a kurzy

Aktuální změny a nové postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek

Vzdělávací seminář byl určen pro zástupce realizátora projektu, zástupce ORP Olomouckého kraje a ostatní zájemce organizací ze všech cílových skupin projektu. Cílem bylo seznámit tyto osoby s vybranými okruhy problematiky zadávání veřejných zakázek a upozornit na změny platné od 1. 1. 2010.

Ke stažení

Soubor typu .pdfPozvánka na vzdělávací seminář(61 kB)stáhnout
Soubor typu .pptAktuální změny - Veřejné zakázky(4,4 MB)PPT | PDF
Seminář
Seminář

Finanční řízení projektů, finanční kontrola, audit

Vzdělávací kurz byl určen pro zástupce organizací ze všech cílových skupin projektu. Cílem bylo seznámit tyto osoby s vybranými okruhy problematiky řízení projektů a seznámit je s příklady dobré a špatné praxe z území České republiky.

Účastníky semináře byli zástupci mikroregionů, obcí, podnikatelských subjektů, apod., kteří pracují v oblasti přípravy a realizace projektů, zejména podpořených z ROP Střední Morava, a mají základní zkušenosti z oblasti projektové přípravy a řízení projektů.

Ke stažení

Soubor typu .pdfPrezentace, druhý kurz - 1. den(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace, druhý kurz - 2. den(2,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace 1. den(236 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace 2. den(267 kB)stáhnout
Soubor typu .docpozvánka_finanční_řízení_projektů_2010(178,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docpozvánka_finanční_řízení_projektů(177,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docdotaznik_finanční_řízení_projektů_2010(182,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docdotaznik_finanční_řízení_projektů(181 kB)DOC | PDF
Seminář
Seminář
Seminář

ROP Střední Morava - projekt Technické pomoci

Ke stažení

Soubor typu .pdfPozvánka(62,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfprezentace(511 kB)stáhnout
Seminář
Seminář

Řízení a administrace projektů

Vzdělávací kurz byl určen pro zástupce organizací ze všech cílových skupin projektu. Cílem bylo seznámit tyto osoby s vybranými okruhy problematiky řízení projektů a seznámit je s příklady dobré a špatné praxe z území České republiky.

Účastníky semináře byli zástupci mikroregionů, obcí, podnikatelských subjektů, apod., kteří pracují v oblasti přípravy a realizace projektů, zejména podpořených z ROP Střední Morava, a mají základní zkušenosti z oblasti projektové přípravy a řízení projektů.

Ke stažení

Soubor typu .pdfPrezentace 1. den(301,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace 2. den(425,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace, druhý kurz - 1. den(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace, druhý kurz - 2. den(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu .docpozvánka_řízení_a_administrace_projektů_2010(178 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docpozvánka_řízení_a_administrace_projektů(177,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docdotaznik_řízení_a_administrace_projektů_2010(179,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docdotaznik_řízení_a_administrace_projektů(178,5 kB)DOC | PDF
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

Řízení lidských zdrojů v projektech

Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

Úvod do problematiky PPP projektů

Vzdělávací seminář byl zaměřen na základní a úvodní informace k problematice Public Private Partnership projektů. Cílovou skupinu semináře tvořili zástupci realizátora projektu, zástupci ORP Olomouckého kraje a ostatní zájemci organizací ze všech cílových skupin projektu.

Ke stažení

Soubor typu .docpozvánka_ppp_projekty(174 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pptAsociace_PPP(2,9 MB)PPT | PDF
Soubor typu .docpozvánka_ppp_projekty_2009(175 kB)DOC | PDF

Veřejná podpora

Vzdělávací semináře byly určeny pro zástupce organizací ze všech cílových skupin projektu. Cílem bylo seznámit tyto osoby s vybranými okruhy problematiky veřejné podpory, přiblížit termín podpory „de minimis“ a vysvětlit na konkrétních příkladech z praxe, kdy se jedná a kdy nikoliv o veřejnou podporu.

Ke stažení

Soubor typu .docpozvánka_veřejná_podpora(170 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfPodklady pro seminář(523,3 kB)stáhnout
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

Vzdělávací seminář pro zástupce realizátora projektu

Ke stažení

Soubor typu .pdfPozvánka(59,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha(369,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace_SF_2(1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace_SF_1(1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace_PPP(307,5 kB)stáhnout

Zahraniční studijní cesta - přenos dobré praxe

Ke stažení

Soubor typu .pdfZávěrečná zpráva(259,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfprogram(79,9 kB)stáhnout

Základy účetnictví pro realizátory projektů

Vzdělávací seminář byl určen pro ty zástupce organizací ze všech cílových skupin projektu, kteří se zabývají účtováním dotace ze ROP Střední Morava. Cílem semináře bylo předat základní ucelenou informaci o problematice účtování v rámci projektů spolufinancovaných z ROP NUTS II Střední Morava realizátorům těchto projektů. Účastníky semináře byly zástupci územně samosprávných celků (obcí a kraje).

Ke stažení

Soubor typu .docpozvánka_základy_účetnictví(176 kB)DOC | PDF
Seminář
Seminář
Seminář


Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00