Publikace brožury letáky

Vybrané projekty Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací realizované z Regionálního operačního programu Střední Morava

Materiál, který vydal Olomoucký kraj, je zaměřený na prezentaci vybraných projektů financovaných z ROP Střední Morava. Publikace je jedním z výstupů projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010. Zájemci se v publikaci mohou mimo jiné seznámit například s rekonstrukcemi silniční sítě v Olomouckém kraji, s projekty zaměřenými na rozvoj sociální infrastruktury a vzdělávacích zařízení či s projekty v oblasti podpory cestovního ruchu. Brožura nazvaná Vybrané projekty Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací realizovaná z Regionálního operačního programu Střední Morava vyšla v nákladu 2 tisíce kusů, za něž kraj zaplatil 120 tisíc korun. Materiál bude k dispozici zdarma na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, a na vybraných akcích. Obdobným způsobem hodlá kraj v budoucnu představit i další projekty realizované v následujícím období.


Leták Technologický park Olomouc-Hněvotín nabízí investorům výhodnou plochu k podnikání

Výhodné podmínky k podnikání nabízí investorům Olomoucký kraj. Vydal proto v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 informační materiál, ve kterém představuje ojedinělý projekt Technologického parku Olomouc-Hněvotín (TPO). Z výpravného čtyřstránkovém letáku se zájemci dozví bližší podrobnosti o rozsáhlé ploše vhodné k podnikání v oblasti lehkého průmyslu. Lokalita je výhodná zejména kvůli mimořádně atraktivní poloze uprostřed tzv. Podnikatelského trojúhelníku. Tato oblast s nejsilnějším zázemím průmyslových oborů v rámci celého Olomouckého kraje je tvořena městy Olomouc, Prostějov a Přerov. Prostor TPO o prozatímní výměře 50 ha má výborné dopravní napojení na Prahu, Brno i Ostravu prostřednictvím rychlostních silnic R 46 a R35. Fotografický materiál obsažený v letáku dále představuje již realizované záměry logistického parku společností GEMO Olomouc, EverLift a Jungheinrich. TPO je dlouhodobým investičním záměrem stavební a developerské společnosti GEMO Olomouc, spol. s r.o. Ta zájemcům především z odvětví lehkého průmyslu nabízí nejen kompletní realizaci investičního záměru, ale i jednotlivé pozemky k odprodeji v areálu TPO. Informační materiál obsahuje rovněž nejnovější statistické údaje Olomouckého kraje. Leták vyšel v nákladu 2 500 ks v českém jazyce a 1 000 ks v anglickém jazyce. K dispozici je na Krajském úřadě Olomouckého kraje a na vybraných akcích.


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00