PODPORA ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE


logo-rop-nove-jpg-1.jpg logo-kraje-na-web.jpg logo-podpora.jpg

Projekt Olomouckého kraje předložený do 56. výzvy ROP Střední Morava

prioritní osa: 4 Technická pomoc

oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015

 

Stručný popis projektu:

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015 je zaměřen na aktivity související s hodnocením přínosů a dopadů ROP Střední Morava na území Olomouckého kraje a na aktivity související s prezentací úspěchů realizace projektů v regionu. Cílovou skupinu tvoří realizátoři projektů podpořených z fondů EU, představitelé OK, zástupci municipalit, podnikatelského a nestátního neziskového sektoru a odborná veřejnost. Cílem projektu je navázat na aktivity předešlých projektů technické pomoci, zhodnotit dopady realizace projektů v území a zvýšit informovanost o úspěšných projektech v regionu. Aktivity projektu jsou zaměřeny na tvorbu analýz a podporu přípravy evaluačních dokumentů a materiálů, aktivity spojené s regionální inovační strategií, propagační a publikační činnost, poradenství a konzultační služby.

Aktuality projektu

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka

T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Smička – projektový manažer

T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: p.smicka@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Heinisch – projektový manažer

T: 585 508 354, M: 725 788 290 E: p.heinisch@kr-olomoucky.cz

Mgr. Martin Pokorný - finanční manažer

T: 585 508 655, M: 725 006 088, E: m.pokorny@kr-olomoucky.cz

Kontakty

Ing. Leona Valovičová
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295           l.valovicova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 22. 01. 2016 11:04:36

Olomoucký kraj na Facebooku Olomoucký kraj na YouTube Olomoucký kraj na Flickru Olomoucký kraj na Google Plus Olomoucký kraj na Twitteru Olomoucký kraj na Instagramu Olomoucký kraj na ISSUU