PODPORA ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE

logo-rop-nove-jpg-1.jpg
logo-olomouckeho-kraje.jpg
logo-podpora.jpg

Projekt Olomouckého kraje předložený do 56. výzvy ROP Střední Morava

prioritní osa: 4 Technická pomoc

oblast podpory: 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015

 

Stručný popis projektu:

Projekt Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2015 je zaměřen na aktivity související s hodnocením přínosů a dopadů ROP Střední Morava na území Olomouckého kraje a na aktivity související s prezentací úspěchů realizace projektů v regionu. Cílovou skupinu tvoří realizátoři projektů podpořených z fondů EU, představitelé OK, zástupci municipalit, podnikatelského a nestátního neziskového sektoru a odborná veřejnost. Cílem projektu je navázat na aktivity předešlých projektů technické pomoci, zhodnotit dopady realizace projektů v území a zvýšit informovanost o úspěšných projektech v regionu. Aktivity projektu jsou zaměřeny na tvorbu analýz a podporu přípravy evaluačních dokumentů a materiálů, aktivity spojené s regionální inovační strategií, propagační a publikační činnost, poradenství a konzultační služby.

Aktuality projektu

08.09.2015 - Výroční konference ROP Střední Morava se blíží

Dne 30. 9. 2015 se ve velkém sále Hotelu Jana v Přerově uskuteční Výroční konference ROP Střední Morava "18,3 miliardy pro Olomoucký a Zlínský kraj“, kterou pořádá Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

03.09.2015 - Regionalisté se setkají v Olomouci

Ve středu 23. září 2015 se uskuteční setkání zástupců krajského úřadu s pracovníky regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností. Akce se bude konat v Olomouci.

20.08.2015 - Vyberte NEJ projekt spolufinancovaný z ROP Střední Morava a vyhrajte zajímavé ceny

Regionální operační program Střední Morava, jehož prostřednictvím proudily v programovém období 2007-2013 do Olomouckého a Zlínského kraje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, podpořil vznik více než 1 200 projektů. Veřejnost má nyní možnost vybrat ty nejzajímavější, nejhezčí či nejpřínosnější z nich. V hlasování o NEJ projekt, které probíhá od 1. 6. do 30. 9. 2015 na stránkách www.mujprojekt.eu, je možné získat i pěkné ceny.

20.08.2015 - Putovní výstava fotografií projektů podpořených z ROP Střední Morava stále probíhá

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo od roku 2007 prostřednictvím ROP Střední Morava investováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 18 miliard korun. Jaké projekty byly z těchto peněz podpořeny a jak přispěly k obměně regionu, prezentuje výstava fotografií projektů, která už navštívila 5 měst v jednotlivých okresech v obou krajích a 4 města ještě navštíví. Do 23. srpna jsou panely s fotografiemi k vidění v prostorách Expozice času ve Šternberku, následovat budou Uherské Hradiště, Prostějov, Přerov a Zlín.

Projektový tým

Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka

T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Smička – projektový manažer

T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: p.smicka@kr-olomoucky.cz

Ing. Petr Heinisch – projektový manažer

T: 585 508 354, M: 725 788 290 E: p.heinisch@kr-olomoucky.cz

Mgr. Martin Pokorný - finanční manažer

T: 585 508 655, M: 725 006 088, E: m.pokorny@kr-olomoucky.cz

Kontakty

Ing. Leona Valovičová

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 236, 724 057 295 l.valovicova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1203


Poslední změna 22. 01. 2016 11:04:36