Setkání zástupců mikroregionů

Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů

Jubilejní 10. setkání zástupců mikroregionů

Mimořádný zájem zaznamenal jubilejní desátý ročník setkání mikroregionů pořádaný v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010. Romantické prostředí obce Bouzov, kde se akce tentokrát konala, nalákalo téměř osmdesát zástupců obcí.

Pozvání na prosluněné Litovelsko přijali i čelní představitelé kraje. Pohovořit o problémech venkova, vyslechnout si aktuální informace o Regionálním operačním programu Střední Morava a informovat o aktuálních výzvách Programu rozvoje venkova přijela náměstkyně hejtmana MUDr. Jitka Chalánková, 1. náměstek hejtmana Pavel Horák, náměstek Pavel Sekanina, a nechyběli ani radní Marta Husičková a Vladimír Mikeška.

Vzdělávací seminář zahájil starosta obce Bouzov Zdeněk Foltýn představením zdařilých projektů realizovaných obcí. Posluchače zaujala informace o kotelně na biomasu, která bude nově vytápět i populární bouzovský hrad.

Novinky z oblasti čerpání finančních prostředků v celém mikroregionu Litovelsko přednesl jeho předseda, starosta města Litovel Vojtěch Grézl. Ten upozornil na problematiku drobných sakrálních staveb. Jejich počet přesahuje v rámci mikroregionu úctyhodných 400. Část z nich už se podařilo zrestaurovat právě díky Programu obnovy venkova (POV).

Až do Bretaně zavedla zástupce obcí starostka městyse Náměšť na Hané Marta Husičková při své prezentaci poznávacího semináře pro zástupce mikroregionů Olomouckého kraje. Její prezentace z oblasti jihozápadního pobřeží Francie patřila k nejúspěšnějším.

Ke stažení

Soubor typu .pdfpozvánka(88,7 kB)stáhnout
Soubor typu .jpgpředstavitelé_mikroregionu_Litovelsko(84,3 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzapis_10_setkani(90,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pptprezentace_SZIF(3,3 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptprezentace_ROP_Střední_Morava(414,5 kB)PPT | PDF
Soubor typu .pptprezentace_Projekt_Podpora_rozvoje_kraje(166,5 kB)PPT | PDF
Soubor typu .pptprezentace_POV_2008(202 kB)PPT | PDF
Soubor typu .pptprezentace_Obnova_venkovské_krajiny_Litovelska(14,6 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptprezentace_návrh_POV_2009(276,5 kB)PPT | PDF
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů

11. pracovní setkání zástupců mikroregionů

V pořadí jedenácté pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje se uskutečnilo v úterý 5. května 2009 v kulturním domě v Jesenci na Konicku. Akce se zúčastnil náměstek olomouckého hejtmana zodpovědný za oblast regionálního rozvoje Pavel Horák, předsedkyně Výboru pro strategický rozvoj Jitka Chalánková a členka Rady Olomouckého kraje Eva Pavličíková.

Okolo 60 zástupců obcí, mikroregionů, MAS a dalších organizací v regionu si vyměnilo zkušenosti s přípravou a realizací jednotlivých projektů předložených nejen do SF EU a diskutovalo problémy konečného příjemce dotace – obce do 500 obyvatel. Nové informace, které přednesl zástupce ÚRR, se týkaly harmonogramu výzev a procesu optimalizace ROP Střední Morava. Setkání bylo uspořádané ve spolupráci Olomouckého kraje v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 a mikroregionu Konicko.

Ke stažení

Soubor typu .pdfpozvánka(65,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzápis ze setkání(82 kB)stáhnout
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů
Setkání zástupců mikroregionů

Zástupci mikroregionů se setkali v Tučíně – Vesnici roku 2009

V pořadí dvanácté pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 29. dubna 2010 v obci Tučín na Přerovsku. Na jednání si zástupci venkova a ostatní představitelé regionu vyměnili zkušenosti s přípravou a realizací projektů obcí a mikroregionů a byli seznámeni s aktuálními informacemi o ROP Střední Morava. Setkání bylo uspořádáno ve spolupráci Olomouckého kraje a Mikroregionu Pobečví v rámci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010. Setkání se zúčastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák, který má problematiku venkova a regionálního rozvoje na starosti. „Pravidelná setkání zástupců mikroregionů jsou jedinečnou příležitostí, jak se vzájemně obohatit o nové zkušenosti související s přípravou a realizací projektů,“ uvedl náměstek Horák.

Ke stažení

Soubor typu .pdfpozvánka(82,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfzápis ze setkání(82,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pptProjekty_technické_pomoci(7,6 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptPOV_2009_2010(1,5 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pdfmikroregion_pobecvi(5 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfMAS_Zahori_Becva(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pptCelostatní_síť_pro_venkov(5,2 MB)PPT | PDF
Soubor typu .pptAktuální_informace_o_ROP_SM(1,9 MB)PPT | PDF

Fotky


Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00