Dotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. - výzva 02

Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III. - výzva 02

Soubor typu pdfDotační program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. - výzva 02(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace(354,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 2 - Vzor smlouvy o poskytnutí dotace(657 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 3 - Seznam prioritních měst a obcí(439,4 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 4 - Čestné prohlášení k třídě kotle(86,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 5 - Vzor souhlasu s realizací dílčího projektu(86 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 6 - Vzor plné moci k zastupování(813 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 7 - Vzor čestného prohlášení podnikání(85,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 8 - Návod k vyplnění elektronického formuláře a elektronické evidenci žádosti o poskytnutí dotace(2,1 MB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 9 - Vzor dokumentů k vyúčtování dotace (Vyúčtování, Soupiska výdajů)(820,8 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 10 - Vzor Dokladu o likvidaci kotle(87,2 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 11 – Vzor Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně(20,1 kB)stáhnout


Poslední změna 26. 07. 2021 14:12:38