Stav administrace kotlíkových dotací

09. 02. 2022

Zadáním PID kódu žádosti do přehledu dostupného zde lze zjistit stav administrace žádosti.

Ve VÝZVĚ 02 dotačnío programu bylo celkově elektronicky zaevidováno 300 žádostí.

Z toho k 31. 1. 2022:

  • 6 žádostí nebylo předloženo v listinné podobě,
  • 27 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu,
  • 188 žádostí bylo schváleno k podpoře,
  • 77 žádosti bylo zařezeno do zásobníku projektů z důvodu vyčerpání alokace projektu.
  • žadatel odstoupil od úmyslu čerpat dotaci
  • 1 žadatel nenaplnil účel dotace, která mu nemůže být již vyplacena.

K 31. 1. 2022 byla 3 příjemcům vyplacena dotace v objemu 355 000,00 Kč.


Poslední změna 09. 02. 2022 14:56:11