Užitečné odkazy

https://svt2014-2020.sfzp.cz/
Seznam registrovaných výrobků a technologií

http://www.mpo.cz/dokument167893.html 
Oficiální jmenný seznam osob způsobilých k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE) na webu Ministerstva průmyslu a obchodu

https://udeska.olkraj.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/ 
Odkaz na portál Komunikace pro občany - registrace 

https://evid.olkraj.cz
Elektronická evidence žádosti

www.opzp.cz
Webové stránky Operačního programu Životní prostředí (2014 - 2020)

http://aptt.cz/ 
Asociace podniků topenářské techniky

 


Poslední změna 22. 11. 2021 16:15:56