Stav administrace žádostí

31. 10. 2023

Zadáním PID kódu žádosti do přehledu dostupného zde lze zjistit finální stav administrace konkrétní žádosti.

Ve VÝZVĚ 02 dotačnío programu bylo celkově elektronicky zaevidováno 300 žádostí.

K 5. 4. 2023 byla proplacena dotace poslednímu z žadatelů. 

Celkově bylo v tomto programu podpořeno 258 výměn v celkovém objemu 28 356 123,49 Kč.


Poslední změna 06. 03. 2024 11:48:56