Stav administrace žádostí

14. 07. 2022

Zadáním PID kódu žádosti do přehledu dostupného zde lze zjistit stav administrace žádosti.

Ve VÝZVĚ 02 dotačnío programu bylo celkově elektronicky zaevidováno 300 žádostí.

Z toho k 30. 6. 2022:

  • 6 žádostí nebylo předloženo v listinné podobě,
  • 27 žádostí bylo vyřazeno z důvodu nesplnění podmínek dotačního programu,
  • 241 žádostí bylo schváleno k podpoře,
  • 21 žádosti je zařezeno do zásobníku projektů z důvodu vyčerpání alokace projektu,
  • žadatelé odstoupili od úmyslu čerpat dotaci,
  • 2 žadatelé nenaplnili účel dotace, která nemůže být již vyplacena.

K 30. 6. 2022 byla 214 příjemcům vyplacena dotace v objemu 23 627 239,19 Kč


Poslední změna 14. 07. 2022 07:35:57