Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

V rámci benchmarkingu sociálních služeb se Olomoucký kraj snaží získat relevantní údaje a informace o sociálních službách a péči ode všech poskytovatelů na celém území kraje. Takto získané údaje budou následně srovnávány a vyhodnocovány pomocí počítačového programu pro zpracování a analýzu dat kompletně za daný sektor sociálních služeb v celém regionu. Software v budoucnu poslouží také jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb při generování žádosti o dotaci. o poskytování finančních prostředků ze státní dotace poskytovatelům sociálních služeb má totiž v budoucnu rozhodovat Olomoucký kraj.

Výstupy benchmarkingu

Soubor typu .pdfSouhrnná analýza výsledků BMK SS(3,2 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfZávěrečná zpráva(5 MB)stáhnout

Realizovaná školení

Soubor typu .pdfVyhodnocení dotazníku(114,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚvod do benchmarkingu sociálních služeb(98,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace z úvodního semináře_software(150,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPrezentace z úvodního semináře(472,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfManual_k_aplikaci(1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS_OK_zaverecny_seminar_Voldanova(438,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS_OK_zaverecny_seminar_Kocourek(186,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS_OK_zaverecny_seminar_Honus(1 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfBSS_OK_Informace_sber_09__2_(91,7 kB)stáhnout
Přivítání účastníků
Účastníci
Prezentace
Pracovní skupiny
Pracovní skupina 1

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 18. 03. 2015 12:58:59