Analýzy a koncepce

V rámci regionálního rozvoje jsou zpracovávány koncepce a analýzy všeobecného charakteru zaměřené na udržitelný a vyvážený rozvoj regionu nebo dokumenty zaměřené na některé vybrané oblasti vedené oddělením regionálního rozvoje. Jsou to rozvoj venkova, energetika, rozvoj podnikání, inovace a rozvoj přeshraniční spolupráce.

Koncepce

Koncepce zahrnují více druhů strategických materiálů, rozvojových strategií, programů, studií, plánů apod. To, co mají dokumenty v této části společné, je jejich vazba na zaměření aktivit kraje. Tyto dokumenty jsou oficiálním výstupem schváleným Radou, nebo Zastupitelstvem a prezentují cíle a záměry Olomouckého kraje.

Analýzy

Za účelem zjištění stavu regionu, existujících souvislostí a hledání různých vztahů mezi nimi jsou zpracovávány podpůrné materiály. Přestože se jedná o dokumenty různého charakteru jsou zkráceně označeny jako analýzy. Jejich rozsah však může být od průzkumů, pasportizací a censů (které pouze shromažďují informace) až po sofistikované analýzy a studie (které hledají i příčiny nebo možné varianty řešení).

Zpracované podpůrné materiály jsou využívány Olomouckým krajem pro jeho další práci. Zpracované dokumenty však mohou být využity i dalšími subjekty v kraji, proto Vám je nabízíme zde na internetových stránkách.

 

Strategické dokumenty ostatních subjektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vede Databázi strategií,  kde jsou uveřejněny hlavní strategické dokumenty mezinárodní ve vztahu k ČR, ministerstev, krajů, místních akčních skupin, velkých měst. Strategie jsou zde uvedeny v úplném znění i včetně vazby jejich cílů do zvolených kategorií.

Pro menší obce provozuje ministerstvo portál OBCEPRO. Na tomto portále je možné poměrně jednoduše vytvořit strategii obce, případně ji zveřejnit. Portál v rámci dalších funkcí obsahuje podporu pro hodnocení plnění strategii, včetně vazby na rozpočet obce. Navíc je na portále zařazen modul Invence pro obce, ten obsahuje inspirativní řešení, které mohou obce v různých případech použít.

 

Data a analýzy Českého statistického úřadu

Jako další zdroj informací mohou sloužit data a analýzy pravidelně zveřejňované Českým statistickým úřadem. Základním a jednotným datovým zdrojem je Veřejná databáze ČSÚ (VDB), která obsahuje data za všechny sledované úseky statistiky.

Z hlediska Olomouckého kraje je klíčovou publikací ČSÚ Statistická ročenka Olomouckého kraje 2023, která přináší statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Údaje o kraji jsou v zásadě publikovány za období 2011 až 2013, ve vybraných ukazatelích pak v delší časové řadě od roku 2000. Pro aktuální informace a krátkodobé statistiky pak doporučujeme sledovat Aktuality Krajské správy ČSÚ v Olomouci.

V případě zájmu o získání dalších informací se, prosím, obraťte na Odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení regionálního rozvoje. Konkrétně na RNDr. Jiřího Juránka, PhD., e mail: j.juranek@olkraj.cz, telefon: 585 508 378.

Aktuality

22.03.2017 - Pozvánka na konferenci Výzkum pro regiony

Dne 26. dubna 2017 se v Praze uskuteční konference Výzkum pro regiony. Na konferenci proběhne shrnutí výzkumných projektů a uplatnění certifikovaných metodik v programu BETA a představeny budou také možnosti spolupráce s výzkumnými pracovišti v rámci programu BETA2.

kontakt

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 10. 04. 2024 08:42:09