Závěrečný účet Olomouckého kraje

Dokumenty ke stažení

Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - usnesení (zveřejněno 27.6.2017)(216,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - důvodová zpráva (zveřejněno 27.6.2017)(625,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 01 (Bilance příjmů a výdajů) (zveřejněno 27.6.2017)(467,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 02 (prijmy) (zveřejněno 27.6.2017)(812,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 03 (výdaje) (zveřejněno 27.6.2017)(4,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 04 (Financování) (zveřejněno 27.6.2017)(393,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 05 (úvěry) (zveřejněno 27.6.2017)(285,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 06 (sociální fond) (zveřejněno 27.6.2017)(284,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 07 (fond voda) (zveřejněno 27.6.2017)(288,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 08 (Opravy a investice) (zveřejněno 27.6.2017)(686,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 09 (majetek) (zveřejněno 27.6.2017)(619,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 10 (FV) (zveřejněno 27.6.2017)(385,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 11 (dotacni tituly) (zveřejněno 27.6.2017)(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 12 (přebytek) (zveřejněno 27.6.2017)(416,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 13 (závazné ukazatele) (zveřejněno 27.6.2017)(479,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 (Financování hospodaření PO) (zveřejněno 27.6.2017)(360,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 a) (školství - sumář) (zveřejněno 27.6.2017)(415,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 a) (školství Jeseník) (zveřejněno 27.6.2017)(560,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 a) (školství Olomouc) (zveřejněno 27.6.2017)(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 a) (školství Prostějov) (zveřejněno 27.6.2017)(581 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 a) (školství Přerov) (zveřejněno 27.6.2017)(861,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 a) (školství Šumperk) (zveřejněno 27.6.2017)(862,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 b) PO sociální (zveřejněno 27.6.2017)(832,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 c) PO kultura (zveřejněno 27.6.2017)(480 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 d) PO zdravotnictví (zveřejněno 27.6.2017)(409,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 14 e) PO doprava (zveřejněno 27.6.2017)(385,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 15 (Zpráva o hospodaření) (zveřejněno 27.6.2017)(16,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 16 (Rozvaha) (zveřejněno 27.6.2017)(628,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 17 (Výkaz zisku a ztráty) (zveřejněno 27.6.2017)(580,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 18 (Příloha) (zveřejněno 27.6.2017)(654,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 19 (Přehled o změnách VK) (zveřejněno 27.6.2017)(451,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZávěrečný účet 2016 - Příloha č. 20 (Přehled o peněž. tocích) (zveřejněno 27.6.2017)(443,6 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
   585 508 503 p.vitkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, patro 5NP, kancelář: 517


Poslední změna 01. 06. 2017 14:21:14

© Krajský úřad Olomouckého kraje