Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji

 

 

ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE V OLOMOUCKÉM KRAJI

registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00085

REALIZACE PROJEKTU BYLA UKONČENA

Předmětem projektu je zajištění poskytování vybraných sociálních služeb z oblasti sociální prevence (azylové domy §57 a sociální rehabilitace §70) a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Olomouckého kraje.

Hlavním cílem projektu je poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na podporu poskytování následujících sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Azylové domy pro muže a ženy a azylové domy pro rodiny s dětmi (§57) a sociální rehabilitace (§70).

anotace

Soubor typu .pdfAnotace projektu(252,8 kB)stáhnout

Projektový tým:

Projektová manažerka - Ing. Olga Janků

Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu

oddělení projektového řízení

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: +420 585 508 668

e-mail:   o.janku@kr-olomoucky.cz

 

Finanční manažerka - Ing. Naděžda Mikolášová

Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu

oddělení projektového řízení

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 476

e-mail: n.mikolasova@kr-olomoucky.cz

 

Odborný konzultant - Mgr. Pavel Drexler

Odbor sociálních věcí

oddělení sociálních služeb

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

tel.: 585 508 487

e-mail: p.drexler@kr-olomoucky.cz

 


Poslední změna 24. 02. 2016 09:11:20