Volby do zastupitelstev obcí

Kontakty

Ing. Peter Garláthy
vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Mgr. Ľubica Koláčková
evidence obyvatel, rejstřík svazků obcí, volby
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315


Poslední změna 19. 03. 2018 15:19:06

© Krajský úřad Olomouckého kraje