Vodovod Pomoraví, svazek obcí

IČ: 47921129
Vznik: 31.08.1993
Sídlo svazku obcí: Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • představenstvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Eliška Dostálová Vodní 45, 783 45 Senice na Hané předseda 18.01.2007
Martin Hyndrich Soběsuky 99, 798 03 Plumlov 1. místopředseda 14.01.2011
Ing. Jiří Linhart 789 01 Hrabová 33 2. místopředseda 14.01.2011

Způsob jednání za svazek obcí:

Jménem svazku jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda nebo místopředsedové svazku, a to každý samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis předseda svazku nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. výstavba vodárenských zařízení včetně provádění investorské činnosti související s výstavbou,
  2. správa majetku, nájem a pronájem vodohospodářských zařízení,
  3. nákup a prodej vody vyplývající z vlastní vodohospodářské činnosti svazku.


Poslední změna 02. 11. 2015 10:36:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje