Vodovod Pomoraví, svazek obcí

IČ: 47921129
Vznik: 31.08.1993
Sídlo svazku obcí: Lutotín 79, Bílovice-Lutotín, PSČ 798 41

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • představenstvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Michal Tichý Rudé armády 242, Senice na Hané
PSČ 783 45
předseda 18.12.2018
Martin Hyndrich Soběsuky 99, Plumlov, PSČ 798 03 místopředseda 14.01.2011
Mgr. Václav Hampl Na Výsluní 261, Dubicko, PSČ 789 72 místopředseda 20.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Jménem svazku jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda nebo místopředsedové svazku, a to každý samostatně. Podepisování za svazek se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis předseda svazku nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

  1. výstavba vodárenských zařízení včetně provádění investorské činnosti související s výstavbou,
  2. správa majetku, nájem a pronájem vodohospodářských zařízení,
  3. nákup a prodej vody vyplývající z vlastní vodohospodářské činnosti svazku.


Poslední změna 03. 07. 2023 13:57:31