Vidimace a legalizace

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou.

Legalizace - ověření pravosti podpisu.

Vidimaci a legalizaci provádí

  • krajské úřady
  • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  • obecní úřady (jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis), újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
  • notáři
Soubor typu .pdfProvádění ověřování starostou a místostarostou obce podle zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (21.03.2006)(208,3 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy
vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534        p.garlathy@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Bc. Jana Brtníková

Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 606        j.brtnikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13.p, kancelář: 1310
JUDr. Blanka Dostálová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 528        blanka.dostalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Věra Graplová DiS.
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 608        v.graplova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Mgr. Dana Ilíková
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 610        d.ilikova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1310
Mgr. Ľubica Koláčková
evidence obyvatel, rejstřík svazků obcí, volby
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 449        l.kolackova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Bc. Pavla Skopalová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 612        p.skopalova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311
Eva Vepřková
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 616        e.veprkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311
Ing. Markéta Hofschneiderová
státní občanství, CzechPoint, ověřování listin a podpisů, matriční činnost krajského úřadu
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 394        m.hofschneiderova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1311


Poslední změna 19. 02. 2018 13:17:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje