Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje

Koncepce řeší otázky provázanosti místních, regionálních a nadregionálních cyklistických tras, informačního systému cyklotras v celém kraji a využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního způsoby dopravy nejen při volném využití času, ale i při cestě do práce, školy atd. Výsledkem této studie je zmapování současného stavu a návrh dalších vhodných cyklostezek a cyklotras k výstavbě, včetně mapových podkladů s vyznačenými komunikacemi. Výstupy zpracované koncepce poslouží také jako podklad ke správnému nasměrování finanční podpory z ROP Střední Morava v oblasti 1.3 Bezmotorová doprava.

Registrační list

ÚS Cyklistické dopravy OK

Soubor typu .pdfPříloha č. 5 ÚS cyklistické dopravy OK(90,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 4 ÚS cyklistické dopravy OK(5,7 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 3 ÚS cyklistické dopravy OK(371,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfÚS Cyklistické dopravy OK(10,8 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 2 ÚS cyklistické dopravy OK(10,6 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříloha č. 6 ÚS cyklistické dopravy OK(105,7 kB)stáhnout

Posuzování vlivů územní studie na životní prostředí

Soubor typu .pdfVyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí - verze se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů(3,3 MB)stáhnout
Soubor typu .zipZveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP(65,4 kB)stáhnout
Soubor typu .zipZávěrečné stanovisko MŽP k územní studii(162,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZávěr zjišťovacího řízení(55,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZápis z veřejného projednání(78,7 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfVypořádání připomínek vznesených v rámci procesu SEA hodnocení(71,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfprezentace: Vyhodnocení vlivů na ŽP - Mgr. Dufek(4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfprezentace: ÚS cyklodopravy v OK - Ing. Cipris(8,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVeřejné projednání koncepce - pozvánka(61,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfOznámení koncepce(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfVyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí(3,4 MB)stáhnout

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.

koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821 j.juranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1205


Poslední změna 05. 09. 2016 09:45:18