Územní studie - odborné podklady

Kontakty

Ing.arch. Věra Malá
územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 344        v.mala@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210
Mgr. Dagmar Smičková
územně analytické podklady (GIS)
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 319        d.smickova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211


Poslední změna 20. 10. 2016 11:03:16

© Krajský úřad Olomouckého kraje