Územní studie - odborné podklady

Kontakty

Ing.arch. Věra Malá
územní plánování - pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 344 v.mala@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1210
Mgr. Jan Harbula
územní plánování – pořizování územně analytických podkladů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 651 j.harbula@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211


Poslední změna 01. 03. 2018 09:18:32

© Krajský úřad Olomouckého kraje