Územně analytické podklady Olomouckého kraje

5. Aktualizace Územně analytických podkladů Olomouckého kraje, která byla projednána v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 18. 9. 2017.

Územně analytické podklady

 


Poslední změna 10. 11. 2017 09:14:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje