Územně analytické podklady obcí

Kontakty

Mgr. Eva Sztwioroková
příprava a realizace Digitální mapy veřejné správy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211
Mgr. Jan Harbula
územní plánování – pořizování územně analytických podkladů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení územního plánování
   585 508 651 j.harbula@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1211


Poslední změna 01. 03. 2018 09:22:41

© Krajský úřad Olomouckého kraje