Usnesení ZOK

Informace ke krajským příspěvkům a dotacím podá věcně příslušný odbor.

http://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-do-25-tisic-korun-vyznamne-projekty-a-dalsi--cl-80.html

Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje z předchozích volebních období naleznete zde.


Poslední změna 01. 03. 2016 15:33:55

© Krajský úřad Olomouckého kraje