Usnesení z 15. zasedání ZOK konaného dne 19-06-2023

Zápis a přehled jmenovitého hlasování o jednotlivých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 6. 2023 naleznete zde.

Podkladové materiály z 15. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 6. 2023 jsou k dispozici zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 15. zasedání ZOK konaného dne 19-06-2023(615,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_6_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 -DT_č.13_02_2 - revokace.pdf(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Bilance za 2022.pdf(470,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Sestava.pdf(4,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Financování.pdf(392,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Přehled úvěrů.pdf(301,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Sociální fond.pdf(287,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Fond voda.pdf(280,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Majetek.pdf(707,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Opravy + investice.pdf(288,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Finanční vypořádání PO.pdf(334,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotace.pdf(498,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 11 - Finanční vypořádání se SR.pdf(375,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 12 - Přebytek.pdf(412,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 13 - Závazné ukazatele.pdf(520,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 - 01 Financování hospodaření PO.pdf(356,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 a) - 02 školství - sumář.pdf(474,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 a) - 03 PO školství - Olomouc.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 a) - 04 PO školství - Prostějov.pdf(659,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 a) - 05 PO školství - Přerov.pdf(970,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 a) - 06 PO školství - Šumperk.pdf(824 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 a) - 07 PO školství - Jeseník.pdf(675,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 b) - PO sociální.pdf(932 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 c) - PO doprava.pdf(494,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 d) - PO kultura.pdf(587,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_7_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 14 e) - PO zdravotnictví.pdf(514,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Rozvaha.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Výkaz zisku a ztráty.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Příloha účetní závěrky.pdf(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Přehled o změnách vlastního kapitá.pdf(793,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Přehled o peněžních tocích.pdf(397,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Roční údaje o poskytnutých garancí.pdf(213,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Roční údaje o projektech partnerstv.pdf(222,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Zpráva útvaru interního auditu.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 09 - Výsledek inventarizace majetku a zá.pdf(8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_8_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 10 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospo.pdf(11,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_9_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-02 OE RZ na vědomí ZOK 19.6.2023_x.x.pdf(993,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_9_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 OE RZ ke schválení ZOK 19.6.2023_x.x.pdf(599,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_10_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 OE RZ na vědomí ZOK 19.6.2023_7.1.1. .pdf(819 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_10_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 OE RZ ke schválení ZOK 19.6.2023_7.1..pdf(597 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_14_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Žádost o čerpání úvěru.pdf(203,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Zásady pro poskyt.fin.podpory z rozp..pdf(772 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová pravidla DP OK.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzorová žádost o programovu dotaci.pdf(997,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepodn.pdf(616,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. nep.pdf(433,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(452,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07-Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. pod.pdf(443 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzo.pdf(627,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 09-Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. osoba_.pdf(447,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 10-Vzor. VP sml. na AKCI_obec, městys, m.pdf(445,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 11-Vzor. VP sml. na ČINNOST_obec, městys.pdf(437,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 12-Vzor. VP sml. na AKCI_přísp. organiza.pdf(623,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 13-Vzor. VP sml. na ČINNOST_přísp. organ.pdf(440,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_23_2023_bod_1_usnesení-příloha č. 1-dodatek č. 37-SSOK-ODSH-Z-19-06-2023.pdf(278,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_24_2023_bod_3_usnesení_příloha č. 1-IŽ doprava-smlouva Přerov-ODSH-Z-19-06.pdf(333 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_24_2023_bod_3_usnesení_příloha č. 2-IŽ doprava-smlouva Bílovice-ODSH-Z-19-.pdf(510 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_25_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 1 ke Smlouvě-kompenzace-DO.pdf(827,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_26_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dod. č. 1 mezi OK a M. Kon.-OSKPP-Z19.pdf(295,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_26_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Dod. č. 1 mezi OK a TJ Sok. Čech.-OSK.pdf(301,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_26_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Dod. č. 1 mezi OK a TK PRECH. Př.-OSK.pdf(300,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_26_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 04-Dod. č. 1 mezi OK a obcí V. Los.-OSKP.pdf(293,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_26_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 05-Dod. č. 1 mezi OK a SK Zábřeh.-OSKPP-.pdf(298,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Přehled žadatelů-OSKPP-Z19-06-2023-.pdf(201,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_28_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o převodu akcií SSOOK SM Pros.pdf(335,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_29_2023_bod_2_usnesení_příloha č. 1-Smlouva o převodu akcií SSOOK spolku O.pdf(396,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_30_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.02 - DT1 nehodnocená žádost.pdf(237,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_30_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.04 - DT2 nehodnocená žádost.pdf(236,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_30_2023_bod_2, 3_Usnesení_příloha č.01 - DT1 hodnocené žádosti.pdf(729,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_30_2023_bod_2, 3_Usnesení_příloha č.03 - DT2 hodnocené žádosti.pdf(734 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_30_2023_bod_2, 3_Usnesení_příloha č.05 - DT3 hodnocené žádosti.pdf(676,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_31_2023_bod_1, 2, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 1-seznam hodnocených žádostí OŽPZ-Z-19-0.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_32_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla dotačního programu 02_04.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_32_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 02 - Formulář žádosti dotačního programu.pdf(951,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_33_2023_bod_1, 2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01-Žádost o poskytnutí individuální dot..pdf(689,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_34_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 12 ke ZL Gymnázia, Jeseník.pdf(329,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_35_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Rozpis rozpočtu škol zřizovaných OK n.pdf(377,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_35_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 02-Rozpis rozpočtu škol zřizovaných obce.pdf(487,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_35_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 03-Rozpis rozpočtu dalších prostředků z .pdf(363,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_36_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01_DT_11_01_01_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(690,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_36_2023_bod_3, 4_Usnesení_příloha č. 02_DT_11_01_02_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(689,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_36_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 03_DT_11_01_03_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(775,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_36_2023_bod_7_Usnesení_příloha č. 04_DT_11_01_04_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(684,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_36_2023_bod_8_Usnesení_příloha č. 05_DT_11_01_05_Návrh na poskytnutí dotac.pdf(712,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_36_2023_bod_9_Usnesení_příloha č. 06_rozpočtová změna.pdf(635,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_37_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 – Návrh na poskytnutí dotace jednotli.pdf(547,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_37_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 – Vzorová veřejnoprávní smlouva o pos.pdf(441 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_38_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytnutí dotace OLiVy z. .pdf(423,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_38_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva o poskytnutí dotace Charita K.pdf(424,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_38_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 03-Smlouva o poskytnutí dotace - Město H.pdf(418 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_38_2023_bod_5_Usnesení_příloha č. 04-Smlouva o poskyt. dotace-Společnost p.pdf(424,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_39_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytnutí dotace - Potravi.pdf(417,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_40_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.01-Řád pro udělování Cen OK v oblasti soc.pdf(207,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_41_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Akční plán rozvoje sociálních služ.pdf(3,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1_Dotační program Kotlíkové dotace v Olo.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1a-Příloha č. 1-Vzor žádosti o poskytnut.pdf(786,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1b-Příloha č. 2-Vzor Smlouvy-OSR-Z-19-06.pdf(481,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1c-Příloha č. 3-Vzor Čestného prohlášení.pdf(514,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1d-Příloha č. 4-Vzor Souhlasu s realizac.pdf(464,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1e-Příloha č. 5-Vzor plné moci k zastupo.pdf(779,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1f-Příloha č. 6-Vzor dokumentů k Vyúčtov.pdf(574,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1g-Příloha č. 7-Vzor zprávy o montáži-OS.pdf(447,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1h-Příloha č. 8-Vzor Dokladu o likvidaci.pdf(428,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_43_2023_bod_1_Usnesení-Příloha č. 1i-Příloha č. 9-Vzor dokladu o tech. kon.pdf(482,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_44_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Seznam žadatelů v rámci DT1 Podpora r.pdf(1021,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_44_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Seznam žadatelů v rámci DT2 Podpora r.pdf(892,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_45_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Podané žádosti o dotaci.pdf(317,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_46_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02-Žádost příjemce Město Žulová o úpr.ce.pdf(846,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_46_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Žadatel-Město Žulová v rámci 01_01_01.pdf(894,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_46_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 03-Žádost obce Stará Ves o souhlas s výp.pdf(696,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_47_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádosti o poskytnutí individuální dot.pdf(576 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_48_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Darovací smlouva Střední Morava.pdf(284,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_48_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Darovací smlouva Jeseníky.pdf(283,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_49_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - Přehled individuálních dotací.pdf(452,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_49_2023_bod_5_usnesení_příloha č. 02 - Smlouva Klub vojenské historie.pdf(497,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_49_2023_bod_5_usnesení_příloha č. 03 - Smlouva VISTAFILM.pdf(515,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_50_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 - Podpora TIC.pdf(794,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_50_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Podpora rozvoje cestovního ruchu.pdf(709,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_51_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č. 2 k NFV Rada seniorů.pdf(337,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_52_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Stanovy Spolku Bison, z.s.pdf(547,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_53_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Dohoda o spolupráci - Interreg Česk.pdf(763 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_54_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01 - Tabulka se změnou v účelu použití d.pdf(209,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_54_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva – TATRAN Všec.pdf(224,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_55_2023_bod_1, 2_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotace.pdf(723 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Pravidla dotačního programu.pdf(815,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace.pdf(489,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 - Čestné prohlášení o příjmové a soci.pdf(689,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - Vzorová veřejnoprávní smlouva - prá.pdf(503,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 05 - Vzorová veřejnoprávní smlouva - pří.pdf(507,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 06 - Vzor vyúčtování dotace.pdf(473,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 07 - Seznam oprávněných příjemců.pdf(454 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 08 - Souhlas zřizovatele.pdf(446,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_57_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 1-smlouva-ODSH-Z-19-06-2023.pdf(287,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_15_58_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - AKCR-2023_01 MF - MPR konsolidačni(421,7 kB)stáhnout


Poslední změna 07. 07. 2023 06:11:11