Usnesení z 14. zasedání ZOK konaného dne 24-04-2023

Zápis a přehled jmenovitého hlasování o jednotlivých usneseních z 14. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 24. 4. 2023 naleznete zde.

Podkladové materiály z 14. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 24. 4. 2023 jsou k dispozici zde.

 

Soubor typu pdfUsnesení z 14. zasedání ZOK konaného dne 24-04-2023(635,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_2_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Aktuální seznam DPOK 2023-úpravy pro .pdf(444,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_8_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 -seznam_stornovaných_žadatelů_DT_č_13.pdf(241,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_8_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 02 -seznam_žadatelů_DT_č_13_02_1_s_navýš.pdf(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_9_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 -seznam_stornovaných_žadatelů_DT_č_13.pdf(215,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_9_2023_bod_3_usnesení_příloha č. 02 -seznam_žadatelů_DT_č_13_02_2.pdf(839,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_10_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - DT_č. 13_01_2 - revokace.pdf(649 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_11_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-03 OE RZ na vědomí ZOK 24.4.2023_9.1..pdf(974,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_11_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 04 OE RZ ke schválení ZOK 24.4.2023_9.1..pdf(600,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_12_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-02 OE RZ na vědomí ZOK 24.4.2023_9.1..pdf(879,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_12_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 03 OE RZ ke schválení ZOK 24.4.2023_9.1..pdf(605 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - rozdělení části použitelného zůstat.pdf(382,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_15_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Nové investice - energetické úspory.pdf(846,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_18_2023_bod_2_Usnesení_ příloha č. 01-soupis pozemků v k.ú. Řimice- plná v.pdf(241,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_24_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 1-DDH 2023-vyhodnocení-poskytnutí-ODSH-Z.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_25_2023_bod_2_usnesení_příloha č. 1-cyklostezky 2023-vyhodnocení-poskytnut.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_26_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 1-bezpečnost 2023-vyhodnocení-poskytnutí.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_27_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění Ž.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_28_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01 Pravidla dotačního programu 06_06_Z2.pdf(991,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_28_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti o poskytnutí dotace z .pdf(880,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_28_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VP smlouva na AKCI_PO_v dotačn.pdf(645,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_28_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VPS na AKCI_obec, městys, město.pdf(651,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla dotačního programu.pdf(986,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Vzor žádosti v dotačním programu.pdf(1,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VpS na akci pro PO-plná verze.pdf(516,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VpS na akci obcím, městysům, mě.pdf(507,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 05-Vzor. VpS na akci pro PO ve strukt. p.pdf(516,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 06-Vzor. VpS na akci obcím strukt. posti.pdf(505,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 07-Vzor. VpS na akci FO nepodnikateli-pl.pdf(508 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 08-Vzor. VpS na akci FO nepodnikateli ve.pdf(506 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 09-Vzor. VpS na akci FO podnikateli-plná.pdf(515,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_29_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 10-Vzor. VpS na akci FO podnikateli ve s.pdf(514,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_30_2023_bod_2, 3, 4, 5_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu 06_.pdf(1,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_31_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-přehled žádostí v dotačním titulu DT3.pdf(953,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_32_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním programu-p.pdf(829,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_33_2023_bod_1, 2_Usnesení_příloha č. 01-Tabulka s opravenymi udaji-OSKPP-Z24-.pdf(694,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_34_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouvy o vypořádání závazku - reg. s.pdf(277 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_35_2023_bod_2, 3, 4_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotace.pdf(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_36_2023_bod_2, 3_Usnesení_Příloha č. 01-Návrh na poskytnutí dotace.pdf(758,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_37_2023_bod_2, 3, 4_Usnesení_příloha č. 01 - Přehled žádostí a n.n.posk.d..pdf(994,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_38_2023_bod_2, 3, 4, 5_Usnesení_Příloha č. 01_DT1 - Obnova kulturních památek-OSKPP.pdf(1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_38_2023_bod_6, 7_Usnesení_Příloha č. 02_DT2 - Obn. stav. drob. archit. míst. .pdf(859,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_38_2023_bod_8, 9, 10_Usnesení_Příloha č. 03_DT3 – O.n. nejsou kp, n. se na ú.p.r..pdf(756,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_39_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost o posk.in. dot.v obl. kult.-OS.pdf(268,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_40_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci s o.pdf(280,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_41_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Výzva k zasílání návrhů na udělení .pdf(284,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_41_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 Formulář k nominaci za významný počin.pdf(471,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_41_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03 Formulář k nominaci za dlouhodobý pří.pdf(471,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_41_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 Formulář k nominaci za významný počin.pdf(474,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_42_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Memorandum o spolupráci při realiza.pdf(309,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_43_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.1-Dodatek č. 17 ke ZL SPŠ elektrotechnick.pdf(445,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_43_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.2-Dodatek č. 15 ke ZL SŠ, ZŠ a MŠ Prostěj.pdf(295,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_43_2023_bod_1_Usnesení_příloha č.3-Dodatek č. 11 ke ZL ZUŠ Miloslava Stibo.pdf(289 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_44_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Výroční zpráva 2021 - 2022.pdf(3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_45_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01- Seznam příjemců dotace EVVO_OŠM_24-4.pdf(706,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_46_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Pravidla pro DP OK Program pro vzdělá.pdf(954 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_46_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02 - Vzor žádosti o dotaci.pdf(948,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_46_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 03-Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podnik.pdf(500,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_46_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04-Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba_Vzo.pdf(503,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_47_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 02_Stornovaná_žádost_10_01_02.pdf(231,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_47_2023_bod_2, 3_Usnesení_příloha č. 01_Návrh_na_poskytnutí_dotací_10_01_02.pdf(869 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_49_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Smlouva o poskytnutí NFV mezi OK a or.pdf(230,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_49_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Smlouva o poskytnutí NFV mezi OK a or.pdf(228,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_50_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 01-návrh na poskyt.,neposkyt. a vyř.žád..pdf(820,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_50_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-návrh na poskyt.,neposkyt. a vyř.žád..pdf(971,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_52_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Podané žádosti o dotaci.pdf(298,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_53_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - Seznam žadatelů v rámci dot. tit. 1.pdf(847,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_54_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Seznam vyřazených žad. z dot. progr. .pdf(230 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_54_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 02-Seznam žadatelů v rámci dot. tit. 01_.pdf(2,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_54_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 03-Seznam žadatelů v rámci dot. tit. 01_.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_54_2023_bod_4_Usnesení_příloha č. 04-Seznam žadatelů v rámci dot. tit. 01_.pdf(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_55_2023_bod_1_Usnesení_Příloha_č_01_Zpráva o plnění cílů SROK 2022.pdf(1,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_55_2023_bod_1_Usnesení_Příloha_č_02_Hodnocení plnění priorit SROK 2022.pdf(516,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_55_2023_bod_1_Usnesení_Příloha_č_03_Vlajkové projety Strategie rozvoje úze.pdf(666,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_55_2023_bod_2_Usnesení_Příloha_č_04_Vlajkové projety Strategie rozvoje úze.pdf(681,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_56_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Žádost o poskytnutí individuální dota.pdf(572,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01 - DT 1 - Nadregionální akce cestovníh.pdf(790,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 04 - DT 4 - Podpora rozvoje cestovního r.pdf(846,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 02 - DT 2 - Podpora rozvoje zahraničních.pdf(817,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_3_Usnesení_příloha č. 03 - DT 3 - Podpora TIC.pdf(857,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 05 - Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. nepo.pdf(502,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 06 - Vzor. VP sml. na AKCI_obec městys m.pdf(335 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 07 - VP sml. na AKCI_přísp. organizace.pdf(344,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 08 - Vzor. VP sml. na AKCI_fyz. os. podn.pdf(338,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 09 - Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba.pdf(515,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 10 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. n.pdf(326,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 11 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_fyz. os. p.pdf(507,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 12 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_obec městy.pdf(329,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 13 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_práv. osob.pdf(509,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 14 - Vzor. VP sml. na ČINNOST_přísp. org.pdf(338,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 15 - Vzor. VP sml. na AKCI_FO nepodnikat.pdf(513 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 16 - Vzor. VP sml. na AKCI_FO_podnikatel.pdf(519 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 17 - Vzor. VP sml. na AKCI_přísp. organi.pdf(522,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 18 - Vzor. VP sml. na AKCI_práv. osoba.pdf(522,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_57_2023_bod_4_usnesení_příloha č. 19 - Vzor. VP sml. na AKCI_obec_městys_m.pdf(514 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_58_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - Přehled individuálních dotací.pdf(542,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_58_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 02 - Smlouva RNDr. Marek.pdf(502,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_58_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 03 - Smlouva KČT.pdf(502,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_59_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 - Obec Vernířovice.pdf(458,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_60_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 2 k NFV.pdf(280 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_61_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí v dotačním titulu-pln.pdf(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_63_2023_bod_1_usnesení_příloha č. 1-dodatek-Troubelice-ODSH-Z-24-04-2023.pdf(283,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_64_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 14 ke ZL VMŠ.pdf(305,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_65_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01_Dodatek č. 9 k ZL PO Domov A. Skeneho.pdf(210,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_66_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č.01-Dodatek č. 2 ke sml.Pěnčín - stoková s.pdf(361,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_67_2023_bod_1_Usnesení_Příloha č. 01-Dodatek č. 2 ke sml. Laškov_OŽPZ_Z_24.pdf(361,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_69_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 01-Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí .pdf(957 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_70_2023_bod_1_Usnesení_příloha č. 01-Přehled žádostí-školství.pdf(275 kB)stáhnout
Soubor typu pdfUZ_14_70_2023_bod_2_Usnesení_příloha č. 02-Vzorová smlouva na zajištění organiza.pdf(1,2 MB)stáhnout


Poslední změna 07. 07. 2023 06:10:22