Usnesení ROK

Informace ke krajským příspěvkům a dotacím podá věcně příslušný odbor.

http://www.kr-olomoucky.cz/krajske-prispevky-a-dotace-do-25-tisic-korun-vyznamne-projekty-a-dalsi--cl-80.html

Usnesení Rady Olomouckého kraje z předchozích volebních období naleznete zde.


Poslední změna 27. 01. 2016 07:50:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje