Úplný výpis

Název: Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko
IČ: 75086981
Vznik: 18.08.2006
Sídlo svazku obcí: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Orgány svazku obcí:

Platnost od 28.06.2013:

 • valná hromada
 • předseda a místopředseda
 • kontrolní komise
 • orgán svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku

Platnost od 27.04.2007 do 28.06.2013:

 • valní hromada
 • předseda a místopředseda
 • kontrolní komise

Platnost do 27.04.2007:

 • předseda a místopředseda
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Mgr. Jan Pewner Jívová 83, PSČ 783 06 předseda 18.12.2018
Ing. Tomáš Feranec Komenského 505, Moravský Beroun
PSČ 793 05
místopředseda 18.12.2018
Ing. Zdenka Szukalská Ondrášov 82, Moravský Beroun
PSČ 793 05
předseda 17.12.2010
18.12.2018
Mgr. Jan Pewner Jívová 83, PSČ 783 06 místopředseda 07.05.2015
18.12.2018
Ing. Tomáš Feranec Komenského 505, Moravský Beroun
PSČ 793 05
předseda 21.12.2006
17.12.2010
Ladislav Števanka Jívovská 188, Domašov nad Bystřicí
PSČ 783 06
místopředseda 21.12.2006
17.12.2010
PhDr. Radomír Nohejl Lidická 538, Moravský Beroun
PSČ 793 05
předseda 18.08.2006
21.12.2006
Evženie Jechová U Bystřičky 149, Domašov nad Bystřicí
PSČ 783 06
místopředseda 18.08.2006
21.12.2006

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem svazku obcí a zastupuje jej navenek. Místopředseda svazku obcí zastupuje předsedu a plní jeho úkoly, pokud je neplní nebo nemůže ze závažných důvodů plnit předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 28.04.2011:

Předmětem činnosti svazku obcí bude zejména:

 • ochrana a prosazování zájmů obcí při výkonu samostatné působnosti,
 • zabezpečení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • zavádění, rozšiřování, zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologických vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi, spolupráce na přípravě projektů určených k podpoře z fondů EU dle priorit, zpracovaných v programu rozvoje mikroregionu,
 • účast v krajských, národních a mezinárodních programech,
 • příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií,
 • přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby,
 • aktivity vedoucí k postupnému vyrovnání rozvojového potenciálu všech členů svazku,
 • rozvoj území dle územního plánu, podpora cestovního ruchu.

Platnost do 28.04.2011
Předmětem činnosti svazku obcí bude zejména:

 1. zabezpečení úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
 2. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 3. zavádění, rozšiřování, zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
 4. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologických vhodnějších zdrojů tepelné energie obytných a jiných objektiv ve vlastnictví obcí,
 5. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi, spolupráce na přípravu projektů určených k podpoře fondů z EU dle priorit,
 6. zpracovaných v programu rozvoje mikroregionu,
 7. účast národních a mezinárodních programech,
 8. příprava realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií,
 9. přeshraniční spolupráce bez potřeby vzniku nové právnické osoby,
 10. aktivity vedoucí k postupnému vyrovnání rozvojového potenciálu všech členů svazku,
 11. rozvoj v území dle územního plánu, podpora cestovního ruchu.


Poslední změna 15. 08. 2022 06:53:30