Úplný výpis

Název: Od 28.06.2017: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín – Laškov
Do 28.06.2017: Kanalizace ČOV – svazek obcí Pěnčín - Laškov
IČ: 65763173
Vznik: 09.04.1997
Sídlo svazku obcí: Pěnčín 109

Orgány svazku obcí:

Platnost od 28.06.2017:

  • valná hromada
  • představenstvo

Platnost do 28.06.2017:

  • předsednictvo

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce/
zánik funkce
Bc. Eva Knajblová Pěnčín 263, PSČ 798 57 předseda 14.12.2022
David Kovář Laškov 79, PSČ 798 57 místopředseda 14.12.2022
Ladislav Jedlička Laškov 91, PSČ 798 57 předseda 01.02.2017
14.12.2022
Ladislav Popelář Pěnčín 115, PSČ 798 57 místopředseda 28.06.2017
14.12.2022
Ing. Lubomír Novák Pěnčín 203 předseda 09.04.1997
01.02.2017
Antonín Ševčík Kandia 46, Laškov
PSČ 798 57
jednatel 09.04.1997
28.06.2017

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 28.06.2017:
Při jednání jménem svazku navenek jednají a za svazek se podepisují oba členové představenstva svazku, tedy předseda a místopředseda představenstva svazku společně. Podepisování se děje tak, že k otisku razítka nebo napsanému názvu svazku se připojí podpis předsedy představenstva a místopředsedy představenstva s uvedením jejich funkce. Jiné osoby mohou za svazek jednat jen na základě písemné plné moci udělené představenstvem svazku.

Platnost do 28.06.2017:
Předseda jedná jménem svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 28.06.2017
Ochrana životního prostředí odváděním a čištěním odpadních vod na území katastru obcí Laškov a Pěnčín, a to prosazováním společných zájmů, spočívajících v přípravných činnostech, realizaci výstavby a následné provozování ČOV a stokové sítě pro obce Laškov a Pěnčín.
Plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace řešení a výstavby rozvodů potrubí kanalizace (projekční a inženýrské činnosti) pro obce Laškov a Pěnčín a zabezpečení projektové přípravy akce.
Jednotné provozování vybudovaného zařízení ČOV a stokové sítě pro obce Laškov a Pěnčín včetně všech souvisejících činností.
Sdružování mechanizačních a pracovních kapacit obcí v případě překonávání následků havárií a živelních pohrom, poškozujících či ohrožujících odvod odpadních vod z členských obcí.
Sdružování finančních, hmotných a pracovních prostředků a koordinace postupu při získávání dotací, darů a subvencí pro budování a rozvoj společných zařízení.
Vytvoření a obhospodařování společného Fondu oprav pro obnovu a rekonstrukci zařízení vybudovaných svazkem obcí.

Platnost do 28.06.2017:
Předmětem činnosti je výstavba kanalizace v katastrálním území Pěnčín a Laškov.


Poslední změna 20. 01. 2023 13:27:52