Úplný výpis

Název: od 01.04.2016: Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
do 01.04.2016: Svazek obcí mikroregionu střední Haná
IČ: 69604771
Vznik: 16.08.1999
Sídlo svazku obcí: Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín I-Město, Kojetín

Orgány svazku obcí:

Platnost od 01.04.2016

 • valná hromada
 • předseda
 • místopředseda
 • rada

Platnost do 01.04.2016

 • předseda a místopředseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Jaroslav Lejnar Křenovice 37, PSČ 752 01 předseda 22.11.2018
Marek Svoboda Podzámčí 612, Tovačov, PSČ 751 01 místopředseda 22.11.2018
Ing. Jiří Šírek Tržní nám. 63, KojetínI-Město
752 01 Kojetín
předseda 12.04.2001
22.11.2018
Mgr.Leon Bouchal Podzámčí 700, Tovačov I-Město,
Tovačov, PSČ 751 01
místopředseda 23.01.2007
22.11.2018
Ivana Dvořáková Komenského nám. 72
798 27 Němčice nad Hanou
člen rady 29.01.2015
01.04.2016
Rostislav Němec Obědkovice 92, PSČ 798 23 člen rady 29.01.2015
01.04.2016
Ing. Věra Sigmundová Plešovec 78, Chropyně, PSČ 768 11 člen rady 16.02.2011
29.01.2015
Zdeněk Vrána Křenovice 47, PSČ 752 01 člen rady 23.01.2007
29.01.2015
Ctirad Chalánek Uhřičice 215, PSČ 752 01 člen rady 23.01.2007
16.02.2011
Ing. Drahomír Novák Polkovice 41, PSČ 751 44 člen rady 23.01.2007
16.02.2011
Zdenka Dopitová Žižkova 263, Tovačov I-Město
751 01 Tovačov
místopředseda 26.04.1999
23.01.2007
Ivana Dvořáková Komenského nám. 72
798 27 Němčice nad Hanou
člen rady 15.05.2005
16.02.2011
Josef Indrák 751 44 Polkovice 51 člen rady 02.02.2006
23.01.2007
Mgr. Radek Brázda Nová Ulice 47/20
751 02 Troubky
člen rady 29.06.2005
01.04.2016
Zdeněk Tichý 752 01 Uhřičice 59 člen rady 02.02.2006
23.01.2007
Ing. Mojmír Haupt St. Masara 1354, Kojetín I-Město,
Kojetín, PSČ 752 01
předseda 26.04.1999
12.04.2001

Způsob jednání za svazek obcí:

Platnost od 01.04.2016
Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná samostatně. Místopředseda svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.

Platnost do 01.04.2016
Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda plní úkoly předsedy pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda nebo jeden z nich společně s jedním z členů rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 01.04.2016

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

 • oblasti školství v zájmovém území,
 • oblasti sociální péče v zájmovém území,
 • správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů v zájmovém území,
 • oblasti zdravotnictví v zájmovém území,
 • oblasti rozvoje kultury v zájmovém území,
 • požární ochrany v zájmovém území,
 • ochrany veřejného pořádku v zájmovém území,
 • ochrany životního prostředí v zájmovém území
 • ochrany ovzduší v zájmovém území,
 • rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území,
 • podpory podnikání v zájmovém území,
 • rozvoje služeb v zájmovém území,
 • zajištění dopravní obslužnosti v zájmovém území,
 • společných nákupů energií v zájmovém území,
 • společného zajištění telekomunikačních služeb v zájmovém území.

2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

Platnost do 01.04.2016
1. Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 • rozvoje samosprávy obcí,
 • hospodářského, sociálního a kulturního života obcí,
 • vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.

2. Další společné aktivity k následujícím účelům:

 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 • společná péče o památky v mikroregionu,
 • využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),
 • společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 • podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
 • spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zemí EU,
 • zřízení studijního, koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společenské problematiky,
 • vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních toků (např. návaznost na pilotní program Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy „vyčištění toku Moravy“).

3. Spolupráce s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy v Olomouci a referáty místního rozvoje okresních úřadů.

4. Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.


Poslední změna 27. 12. 2018 13:41:40