Úplný výpis

Název: Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí
IČ: 71222791
Vznik: 28.06.2004
Sídlo svazku obcí: Císařská 39, Brodek u Prostějova, PSČ 798 07

Orgány svazku obcí:

  • předsednictvo
  • revizní komise
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
JUDr. Radek Rozmánek Lískovec 204
798 07 Brodek u Prostějova
předseda 29.12.2010
Mgr. Bohuslav Koštanský Ondratice 144, PSČ 798 07 člen předsednictva 24.01.2019
Hana Oulehlová Květná 379, Brodek u Prostějova
PSČ 798 07
člen předsednictva 23.12.2014
Ing. Ladislav Černý 798 07 Ondratice 160 člen předsednictva 29.12.2010
24.01.2019
Vladislav Hanslík Sněhotice 36
798 07 Brodek u Prostějova
člen předsednictva 29.12.2010
23.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku a jedná jménem svazku ve všech jeho věcech, a to tak, že navenek jedná a podepisuje předseda předsednictva nebo společně oba členové předsednictva.

Předmět činnosti svazku obcí:

Platnost od 13.02.2017:
Předmětem činnosti svazku je příprava a realizace stavby splaškové kanalizace a ČOV obcí Brodek u Prostějova a Ondratice a jejich následné provozování včetně odvozu kalů a shrabků z česlí z ČOV a čerpacích stanic, včetně dopravy pro vlastní potřebu, nikoli však pro zajištění podnikatelské činnosti vykonávané na základě živnostenského nebo jiného oprávnění dle obecně závazných právních předpisů.

Platnost do 13.02.2017:
Předmětem činnosti svazku je příprava a realizace stavby splaškové kanalizace a ČOV obcí Brodek u Prostějova a Ondratice a jejich následné provozování.


Poslední změna 18. 08. 2020 12:13:42