Úplný výpis

IČ: 70236470
Vznik: 20.02.2002
Sídlo svazku obcí: Masarykovo nám. 13, Brodek u Přerova

Orgány svazku obcí:

 • kontrolní a finanční výbor
 • předseda
 • rada
 • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
zánik funkce
Ing. Roman Zbožínek Havlíčkova 185
Brodek u Přerova
předseda 18.12.2014
Jaromír Otáhal Citov 175 člen 18.12.2014
Ing. Jan Beneš Brodek u Přerova 283 předseda 07.12.2010
18.12.2014
Ing. Alois Ševeček Císařov 103 člen rady 07.12.2010
18.12.2014
Miroslava Zavadilová Mlýnská 249, Majetín člen rady 07.12.2010

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda jedná jménem sdružení a zastupuje sdružení navenek. Předseda může pověřit zastupováním sdružení některého ze členů rady sdružení. Podepisování za sdružení ve věcech smluvních a hospodářských se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení a jeden člen rady sdružení.

Předmět činnosti svazku obcí:

Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:

 1. rozvoje samosprávy obcí
 2. hospodářského, sociálního a kulturního života obcí
 3. vztahů k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků.
 • Společné úsilí a zvýšení účelových dotací do oblasti mikroregionu
 • Vzájemná informace a spolupráce při využívání nabídek zahraničních investic i společenských a kulturních aktivit
 • podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů nezaměstnanosti,
 • informační centra pro podporu řešení společenské problematiky
 • podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. programu obnovy občanské vybavenosti, k péči o veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu)
 • marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 • podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikrorgionu, společná příprava projektů pozemkových úprav
 • podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí a zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy
 • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních


Poslední změna 06. 09. 2016 11:54:04