Technická pasportizace, strategie ICT a vzdělávání

Projekt se zaměřuje na zvýšení efektivity v rámci Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to v oblastech správy majetku, informačních a komunikačních technologií a výkonu veřejné správy.

Anotace projektu

Soubor typu pdfAnotace projektu(333,9 kB)stáhnout

Kontakty

Bc. Jana Procházková

projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení přípravy a realizace projektů
   585 508 540 j.prochazkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 6, kancelář: 604

Bc. Monika Bártová

agenda vzdělávání
Personální útvar
   585 508 270 m.bartova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 717

Mgr. Jiří Šafránek

vedoucí odboru
Odbor informačních technologií
   585 508 140 j.safranek@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 1, kancelář: 116

Ing. Zbyněk Dokládal

analytik majetkových dat PO
Odbor kontroly
oddělení podpory a zpracování dat
   585 508 541 z.dokladal@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1106

Ing. Jitka Aufartová

referent vodního hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 j.aufartova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 7, kancelář: 706

Výstupy projektu

03.12.2018 - Strategie IT Olomouckého kraje


Poslední změna 03. 06. 2024 06:32:43