Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou, Charváty

IČ: 60803029
Vznik: 09.03.1994
Sídlo svazku obcí: Brodecká 1, Dub nad Moravou, PSČ 783 75

Orgány svazku obcí:

  • jednatel
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Ivo Čečman Tovačovská 206, Dub nad Moravou, PSČ 783 75 jednatel 29.07.2023

Způsob jednání za svazek obcí:

Jednatel je statutárním orgánem Svazku obcí, zastupuje Svazek obcí vůči třetím osobám a jedná jeho jménem, podepisuje za Svazek obcí tak, že k názvu Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty připojí svůj podpis.

Předmět činnosti svazku obcí:

Účelem Svazku obcí je zajištění zásobování vodou pro obce, jež jsou členy Svazku obcí.

Předmětem činnosti Svazku obcí je zejména zajištění správy, provozu a rozvoje skupinového vodovodu a dále pak zajištění pitné vody pro členy Svazku obcí.

Svazek obcí se zavazuje hájit zájmy Svazku obcí, svých členů uvnitř i navenek a za tímto účelem spolupracovat se správními orgány, jinými organizacemi a jednotlivci.

Svazek obcí, jakožto i jeho jednotliví členové, se zavazují chovat čestně a v souladu se stanovami. Svazek obcí nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani neznevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.


Poslední změna 22. 08. 2023 08:29:04