Svazek obcí Třeština, Stavenice a Police

IČ: 70930244
Vznik: 17.08.2001
Sídlo svazku obcí: 789 73 Třeština 10

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • předsednictvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
František Laštůvka Třeština 14, PSČ 789 73 předseda 20.11.2014
Dr. Ing. Pavel Polách Police 51, PSČ 789 73 1. místopředseda 20.11.2014
Martin Šembera Stavenice 19, PSČ 789 73 2. místopředseda 20.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Za předsednictvo jedná navenek jménem svazku předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti jsou úkoly související se zabezpečením přípravy a výstavby plošné plynofikace obcí a jejího následného provozu. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících provedení plynofikace obcí. Předmětem činnosti svazku obcí je dále prosazování společných zájmů zejména v oblasti:

  1. školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
  2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
  3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  4. ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečením přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy a využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
  5. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
  6. poskytování služeb obyvatelstvu.


Poslední změna 10. 08. 2023 10:58:35