Svazek obcí Těšetice a Ústín

IČ: 71012427
Vznik: 08.08.2002
Sídlo svazku obcí: 783 46 Těšetice 75

Orgány svazku obcí:

  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • předsednictvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ivana Fraitová Ústín 108, PSČ 783 46 předsedkyně předsednictva 17.12.2015
Radek Hrbáček, DiS. Vojnice 28, Těšetice
PSČ 783 46
místopředseda předsednictva 17.12.2015
Ing. Jiří Slavíček Těšetice 162, PSČ 783 46 člen předsednictva 17.12.2015

Způsob jednání z asvazek obcí:
Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku obcí. Navenek jedná za předsednictvo svazku předseda předsednictva svazku a v jeho nepřítomnosti místopředseda předsednictva svazku. Předseda předsednictva svazku může pověřit jednáním za předsednictvo svazku navenek některého ze členů předsednictva svazku. Při jednání jménem svazku se předseda předsednictva svazku, místopředseda předsednictva svazku nebo pověřený člen předsednictva svazku  podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyhotovenému názvu svazku obcí připojí své jméno spolu s údajem o své funkci. Jménem svazku je oprávněn jednat předseda předsednictva svazku samostatně, vyjma věcí týkajících se dispozice s majetkem svazku obcí nebo majetkem vloženým do hospodaření svazku obcí obcemi, které jsou členy svazku obcí, v hodnotě přesahující 200 000,- Kč - v takových případech se podepisování za svazek děje tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyhotovenému názvu svazku obcí připojí své jméno spolu s údajem o své funkci ve svazku obcí předseda předsednictva svazku a místopředseda předsednictva svazku, nebo předseda předsednictva svazku a další člen předsednictva svazku, nebo místopředseda předsednictva svazku a další člen předsednictva svazku.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména činnosti související se zabezpečováním odvádění odpadních vod z obcí, které jsou členy svazku obcí a čištění těchto odpadních vod v čističce odpadních vod, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 1 těchto stanov, která je nedílnou součástí těchto stanov, a dále činnosti související s přípravou a realizací stavby této čističky odpadních vod, kanalizační sítě obce Těšetice, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 2 těchto stanov, která je nedílnou součástí těchto stanov a kanalizační sítě obce Ústín, jejíž specifikace je uvedena v příloze č. 3 těchto stanov, která je nedílnou součástí těchto stanov. 


Poslední změna 12. 02. 2016 14:19:32