Svazek obcí Prostějov - venkov

IČ: 69651418
Vznik: 07.05.1999
Sídlo svazku obcí: Hrubčice 10, PSČ 798 21

Orgány svazku obcí:

  • členská schůze
  • předseda a 2 místopředsedové
  • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Milan Mlateček Hrubčice 19, PSČ 798 21 předseda 24.11.2015
Stanislav Cetkovský Klenovice na Hané 285, PSČ 798 23 místopředseda 18.11.2009
Ing. Ivo Zatloukal Vrbátky 214, PSČ 798 13 místopředseda 22.11.2016

Způsob jednání za svazek obcí:

Jménem svazku jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu předseda nebo místopředsedové svazku,      a to každý samostatně.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí je zejména:

  1. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu,
  2. zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
  3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí technického vybavení a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  4. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
  5. zabezpečování el. aukcí na dodávky el. energie a plynu,
  6. může zřizovat a rušit obecní policii na základě usnesení zastupitelstev členů svazku.


Poslední změna 29. 12. 2016 10:27:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje