Svazek obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč, v likvidaci

Svazek obcí byl 12.11.2019 vymazán z rejstříku svazků obcí.

IČ: 70968501
Vznik: 09.05.2002
Zrušení: 30.06.2019
Zánik: 12.11.2019
Sídlo svazku obcí: 785 01 Mladějovice 24

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • předsednictvo
  • valná hromada
  • likvidátor

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Miloš Axmann   likvidátor 26.02.2019
Miloš Axmann   předseda  
Miroslav Kouřil   místopředseda  

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Za předsednictvo jedná navenek jménem svazku předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku. Při jednání jménem svazku se předseda v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému či nevyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti je plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy realizace stavby ČOV a kanalizace obcí Mladějovice, Komárov a Řidič a jejího následného provozování. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod.


Poslední změna 19. 02. 2024 07:44:27