Svazek obcí Drahanská vrchovina

IČ: 47921137
Vznik: 02.06.1993
Sídlo svazku obcí: 798 48 Protivanov 32

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní komise
  • předsednictvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku. Jménem svazku jedná samostatně předseda nebo společně místopředsedové.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmět činnosti: správa, provoz a hospodaření s vodovodem v obcích – členech svazku a s vodovodním přivaděčem z Bělé u Boskovic do těchto obcí. Vodovod je včetně přivaděče z Bělé u Boskovic ve vlastnictví svazku.


Poslední změna 11. 02. 2015 13:52:59