Svazek obcí ČOV Výšovice

IČ: 71192018
Vznik: 30.10.2003
Sídlo svazku obcí: Kelčice 31, Vranovice-Kelčice

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní orgán
  • předsednictvo
  • revizní orgán
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Miloslav Kříž Dobrochov 100, PSČ 798 07 předseda 04.01.2011
Mgr. Jakub Haluza Výšovice 146, PSČ 798 09 místopředseda 30.11.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Statutární orgánem svazku, jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem je předsednictvo svazku. Za předsednictvo jedná navenek jménem svazku předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti je příprava a realizace stavby ČOV a kanalizace obcí Dobrochov, Vranovice – Kelčice, Výšovice, a Vřesovice a jejich následné provozování. Účelem svazku je ochrana a prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod.


Poslední změna 12. 12. 2022 16:00:00