Svazek obcí Bystrovany a Bukovany

IČ: 70937648
Vznik: 27.09.2001
Sídlo svazku obcí: Šrámkova 9, 779 00 Bystrovany

Orgány svazku obcí:

  • kontrolní a revizní komise
  • představenstvo
  • valná hromada

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Libor Žižka Polní 301/9, Bystrovany, PSČ 779 00 předseda 30.11.2023
Ing. Ivana Vančurová Bukovany 112, PSČ 779 00 místopředseda 30.11.2023

Způsob jednání za svazek obcí:

Předsednictvo svazku je statutárním orgánem svazku jenž řídí činnost svazku a jedná jeho jménem. Za předsednictvo jedná navenek jménem svazku předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti je plnění úkolů souvisejících se zabezpečením přípravy a realizace stavby ČOV a kanalizace obcí Bystrovany a Bukovany a jejího následného provozování. Účelem svazku je ochrana o prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod.

Předmětem činnosti je plnění úkolů:

  • souvisejících s údržbou veřejných prostranství v členských obcích Svazku i jiných obcí, zimní údržba, sečení, úklid
  • souvisejících s údržbou elektrického zařízení
  • výkon dopravy


Poslední změna 13. 12. 2023 14:47:27