Studijní stipendium Olomouckého kraje

Olomoucký kraj vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje. Žádosti lze podat v souladu s pravidly pro poskytování stipendia (viz níže) v termínu do 2. 7.  2015 do 14:00 hod.

Soubor typu pdfPravidla pro poskytování Studijního stipendia Olomouckého kraje(218,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfSeznam studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro rok 2015(117,8 kB)stáhnout
Soubor typu .docŽádost o poskytnutí Studijního stipendia Olomouckého kraje(65,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docVzor plné moci(21 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docZávěrečná zpráva ze studijního pobytu(107 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docVyúčtování poskytnutého stipendia(175 kB)DOC | PDF

Kontakty

Mgr. Barbora Šenková
Stipendia Olomouckého kraje, vydávání zápisových lístků, trh práce
Odbor školství, sportu a kultury
oddělení krajského vzdělávání, sportu a dotací
   585 508 559        b.senkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1015


Poslední změna 09. 09. 2016 13:20:35

© Krajský úřad Olomouckého kraje