Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Hlavním cílem Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je formulace základních rozvojových priorit kraje, ke kterým relevantními aktivitami přispívá jak Olomoucký kraj a jím zřizované organizace, tak i ostatní subjekty působící na území kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 25. 9. 2015 svým usnesením č. UZ/17/42/2015 aktualizaci Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Dne 29. 4. 2016 rozhodlo Zastupitelstvo v souladu s novelizací zákona č. 248 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, o změně názvu dokumentu na Strategii rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje.

Současně se změnou názvu Zastupitelstvo schválilo Hodnocení plnění Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2015 a nový Akční plán na rok 2016. Nově vzniklý akční plán tak nahradil přílohu původně schváleného dokumentu.

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Soubor typu pdfStrategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020(4,9 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha č. 1 - Vymezení území s výraznými rozdíly v socioekonomickém vývoji(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu xlsxTříletý akční plán SROK 2017(90,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZpráva o uplatnění SROK 2016(468,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2016(124,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfHodnotící zpráva SROK 2015(479,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxHodnocení SROK 2015(219,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPublikace Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPublication Development Strategy of District of the OLOMOUC REGION_English version(27 MB)stáhnout

Dokument byl podroben hodnocení vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. V rámci tohoto procesu se 21. 7. 2015 uskutečnilo veřejné projednání. Na základě posouzení Olomoucký kraj obdržel dne 17. 8. 2015 souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí

Soubor typu pdfStanovisko SEA PRÚOOK 2015-2020(314,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SEA PRÚOOK 2015-2020(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení SEA PRÚOOK 2015-2020 - Příloha č. 1 (NATURA)(506 kB)stáhnout
Soubor typu pdfZápis z veřejného projednání 21. 7. 2015(198,7 kB)stáhnout

Aktuality

27.04.2017 - Zastupitelé na svém zasedání dne 24. 4. 2017 projednali hodnocení činnosti Olomouckého kraje za rok 2016 v rámci Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Z hodnocení vyplývá, že na rozvoj regionu bylo krajem v roce 2016 vynaloženo přes 2,3 mld. Kč. Zejména se jednalo o investiční akce a v přibližně stejném objemu také o dotace subjektům v území. Neméně důležité jsou také však i neinvestiční činnosti, např. v oblasti sociálních služeb.

06.10.2016 - Tříletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje schválen

Lépe plánovat finance i lidské zdroje. Mít přehled o připravovaných projektech. Vyhledání mezer, kam se bude potřeba zaměřit v budoucnu. Dát ostatním vědět, na čem mohou spolupracovat. To vše má umožnit Tříletý akční plán

04.05.2016 - Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelé Olomouckého kraje na svém zasedání 29. 4. 2016 schválili změnu názvu základního strategického dokumentu. Ten se nyní v souladu s novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, jmenuje Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Změna názvu dokumentu byla schválena při projednání hodnocení plnění cílů regionálního rozvoje za rok 2015.

01.10.2015 - Zastupitelstvo kraje schválilo aktualizovanou podobu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 25. září 2015 aktualizovanou podobu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Jedná se o jeden ze základních strategických dokumentů Olomouckého kraje, který vychází se zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

28.04.2015 - Zpráva o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2014

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání 24. 4. 2015 schválilo Zprávu o hodnocení plnění Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2014. Zpráva obsahuje základní přehled toho, jak Olomoucký kraj v roce 2014 přispěl k plnění stanovených cílů. Speciální část zprávy je věnována kvalitě plánování, tj. porovnání akčního plánu se skutečným plněním.


archiv aktualit »

Kontakty

RNDr. Jiří Juránek Ph.D.
koncepce a analýzy
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 378, 725 515 821        j.juranek@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 27. 04. 2017 08:06:05

© Krajský úřad Olomouckého kraje