Strategie a metodiky v oblasti primární prevence

Ke stažení

Soubor typu pdfMetodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních(671,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfkrajsky-plan-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-v-olomouckem-kraji-na-leta-2015-2018.pdf(841 kB)stáhnout
Soubor typu pdfstrategicky-protidrogovy-plan-olomouckeho-kraje-na-leta-2015-2018.pdf(932,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfakcni-plan-protidrogove-politiky-ok-2015-2016.pdf(377,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOpatření MŠMT k oblasti šikany ve školním prostředí(437,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPoznámky k možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách(518,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMetodické doporučení k IVýP(419,3 kB)stáhnout
Soubor typu .docxPříloha č. 1 k IVýP - Záznam o jednání se žákem(39,6 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxPříloha č. 2 k IVýP - Záznam o jednání se ZZ(40,3 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docPříloha č. 3 k IVýP - Individuální výchovný program(84 kB)DOC | PDF
Soubor typu .pdfStrategie primarni prevence MŠMT ČR na léta 2013-2018(1 MB)stáhnout
Soubor typu .docMetodické doporučení k primární prevenci - MŠMT(128,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 1 - Návykové látky(149 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 2 - Rizikové chování v dopravě(69,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 3 - Poruchy příjmu potravy(66 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 4 - Alkohol(72,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 5 - Syndrom CAN(72,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 6 - Školní šikanování(154 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxPriloha_7-Kyberšikana(76,6 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha 8 - Homofóbie(78,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 9 - Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus(72,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxPriloha_10 - Vandalismus(47 kB)stáhnout
Soubor typu docxPriloha_11 - Záškoláctví(63,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docPříloha 12 - Krádeže(80 kB)DOC | PDF
Soubor typu .docPříloha 13 - Tabák(103 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-14-krizove-situace-spojene-s-nasilim.doc(142 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-15-netolismus.doc(74,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-16-sebeposkozovani.doc(106 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-17-nova-nabozenska-hnuti.doc(141,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-18-riziikove-sexualni-chovani.doc(149,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-19-prislusnost-k-subkulturam.doc(96,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu docpriloha-20-domaci-nasili.doc(128 kB)DOC | PDF
Soubor typu docxPriloha_21_hazardni_hrani(58,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha_22_Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS(791,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříloha_22_Formulář_Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se žáka s PAS(334,2 kB)stáhnout
Soubor typu .rtfMetodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance(73,6 kB)stáhnout
Soubor typu .rtfMetodický pokyn ke spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR(108,9 kB)stáhnout
Soubor typu .docKurzy akreditované MŠMT pro vzdělávání, metodiku a prevence(45,5 kB)DOC | PDF
© Krajský úřad Olomouckého kraje