Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou

Olomoucký kraj zavádí od školního roku 2014/15 nový stipendijní program, jehož cílem je podpořit žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou, o které je na trhu práce dlouhodobý zájem.
Podpora technických oborů vzdělání vychází ze základního strategického dokumentu pro oblast školství Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje a programového prohlášení Rady Olomouckého kraje. Olomoucký kraj se v něm zavázal podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce.
Stipendia budou poskytována žákům středních škol všech zřizovatelů, které nabízejí podporované obory vzdělání. Žáci a školy musí splňovat kritéria, která jsou daná Pravidly pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Hlavním kritériem pro obdržení stipendia je, že žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně.

Soubor typu .docxPravidla pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou(19,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxSeznam podporovaných technických oborů vzdělání(14,4 kB)DOCX | PDF
Soubor typu .docxSeznam škol 2014-2015(14,9 kB)DOCX | PDF

Kontakty

Mgr. Barbora Šenková
Stipendia Olomouckého kraje, vydávání zápisových lístků, trh práce
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
   585 508 559 b.senkova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1018


Poslední změna 11. 10. 2017 08:25:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje