Sociální podnikání

Veletrh sociálního podnikání v Olomouckém kraji 16. 5. 2022
Veletrh sociálního podnikání v Olomouckém kraji 16. 5. 2022
Veletrh sociálního podnikání v Olomouckém kraji 16. 5. 2022

Sociální podnikání

Jedním z cílů Olomouckého kraje je podpora podnikání v kraji, které přispívá k jeho neustálému rozvoji. Ne jinak tomu je v oblasti sociálního podnikání, kterému je potřeba pomáhat nejen v jeho začátcích.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí doporučujeme služby lokálního konzultanta Mgr. Stanislava Hyráka, který v Olomouckém kraji pomáhá udržet konkurenceschopnost sociálních podniků a pomáhá jim nadále rozvíjet své projekty.

Na konzultanta MPSV se můžete obrátit v případě, že chystáte své vlastní sociální podnikání, chcete svůj podnik reorganizovat, potřebujete nastavit podnikatelský plán, získat či poskytnout kontakty, nastavit sociální cíle, pomoci s právní formou, chcete sdílet praxi, hledáte možnost stáže, potřebujete poradit, jak nastavit projekt, aby byl schopen získat dotaci, či z jakéhokoliv jiného důvodu a zájmu se o sociálním podnikání dozvědět něco navíc.

Na stránkách Olomouckého kraje vás budeme informovat o aktuálních výzvách vyhlášených Ministerstvy, možnostech financování, aktuálních informacích ze světa sociálního podnikání, příkladech z dobré praxe, plánovaných akcích, seminářích, webinářích, jarmarcích a dalších zajímavých novinkách.

 

Konzultant MPSV pro Střední Moravu:

Mgr. Stanislav Hyrák

Mobil: 603 803 876

E-mail: hyrak@seznam.cz

Základní informace k sociálnímu podnikání naleznete na  http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/

 

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity, které jsou dlouhodobým zdrojem vlastních příjmů sociálního podniku, a to s využitím místních materiálních i lidských zdrojů.

Cílem sociálního podnikání je vytvoření pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných sociálních skupin. Společensky prospěšní podnikatelé se mohou realizovat například ve vzdělávání, v péči o zdraví, v ochraně životního prostředí, v boji s chudobou, při řešení energetických problémů, v ochraně lidských práv, při prosazování rovných příležitostí, v péči o znevýhodněné osoby apod.

Sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního.

Jeho činnost přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování. Jelikož není sociální podnik zřizován za účelem dosažení zisku, lze jej řadit do třetího sektoru mezi Nestátní neziskové organizace a Obecně prospěšné společnosti.

Hlavní znaky sociálního podnikání

  • sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Do cílové skupiny, kterou zaměstnávají sociální podniky, patří osoby znevýhodněné na trhu práce. Konkrétně se jedná o tyto skupiny:

  • osoby se zdravotním postižením 
  • mládež a mladí dospělí 
  • osoby bez přístřeší 
  • osoby opouštějící zařízení 
  • oběti 
  • osoby pečující o osobu blízkou 
  • osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách 
  • osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané 
  • další nespecifikované sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby

 

20.10.2022 - Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ+ pro podporu sociálního podnikání

Olomoucký kraj ve spolupráci s Řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost plus uspořádal ve středu 19. 10. 2022 seminář pro žadatele výzvy 03_22_024 Podpora sociálního podnikání.

Seminář pro žadatele ve výzvě OPZ+ pro podporu sociálního podnikání

16.05.2022 - Kraj připravil první veletrh sociálního podnikání

První veletrh sociálního podnikání proběhl v pondělí 16. května v Olomouci. Akce se uskutečnila za velkého zájmu odborné veřejnosti a za účasti ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky v regionálním centru. V dalších letech chce hejtmanství v pořádání stejného setkání pokračovat.

Kraj připravil první veletrh sociálního podnikání


Poslední změna 20. 10. 2022 13:31:39